Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Geestesgaven in de gereformeede gezindte

  Bijzondere geestesgaven worden in de Bijbel beschreven, maar de rechterflank van de gereformeerde gezindte doet er (vrijwel) niets mee. Is dat niet vreemd?

  Het is een hot item, bijzondere geestesgaven.

  CV.Koers timmert met het thema ”Bijzondere geestesgaven” aan de weg. De uitslag van enquêtes lijkt niet te negeren. Gemeenteleden en hun predikanten vinden dat de Kerk onder de maat leeft als ze zich niet méér openstelt voor bijzondere geestesgaven, zoals tongentaal en profetische gezichten.

  Maar niet voor niets spreekt de kerk over bijzondere gaven. In buitengewone situaties wil God buitengewoon ondersteunen, bemoedigen.

  Het was een buitengewone tijd, 2000 jaar geleden. Het Evangelie begon zijn zegetocht. Schijnbaar onneembare barrières van de joodse leer, het heidense leven en de Griekse filosofie moesten worden doorbroken. In de voorhoede enkele ongeschoolde, geminachte vissers.

  De Pinkstergeest zette bijzondere middelen in en het koninkrijk van Christus veroverde onstuitbaar de wereld.

  Ook nu verkeert de Kerk soms in bijzondere situaties: een kleine gemeente tussen vijandige moslims in Saudi-Arabië, enkele christenen in een afgrijselijk kamp in Noord-Korea. Zou de Geest daar geen bijzondere middelen gebruiken? Zou Hij daar niet kunnen spreken door dromen, profetie, tongentaal? Laten we huiveren om menselijk over Hem te denken.

  Moet je als jongere uitzien naar bijzondere geestesgaven? Moet je er als gemeente naar verlangen? Verlang hartgrondig naar de komst van de Heilige Geest. Bid 24 uur per dag of die Geest in jouw hart en in je gemeente wil werken. Als de Geest dan komt, dan zul je zien hoe goddelijk vanzelfsprekend Hij eigenlijk werkt.

  Misschien is dat dan nog wel het grootste wonder, hoe eenvoudig God alles verandert in je hart, je leven, je gemeente. Hij spreekt en het is er. Hij komt en brengt alles mee. Dan zie je met heilige verbazing geestesgaven opbloeien: liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, matigheid, om er maar eens een paar te noemen.

  Wie zou daar niet naar verlangen, in de kerk, in je eigen leven. Leven in de vreze des Heeren. Van dag tot dag.

  S. D. Post

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail je vraag dan naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (6)

  sm@rtjan
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  Meneer Post draait inderdaad om het antwoord heen, hij wijst helaas wel duidelijk in de richting van een afwijzend NEE. Ik ben het daar (met fr@, en waarschijnlijk nog anderen) niet mee eens. Meneer Post waarschuwt ons om vooral niet te menselijk van God te denken, maar ik waarschuw bij deze dhr. Post en alle anderen om juist niet te min van God (en de Heilige Geest) te denken! De wonderen die er nu nog gebeuren zijn duidelijk genoeg. God zegt zelf immers ook dat hij gisteren en vandaag dezelfde is en ook zal blijven. De ene tijd openbaart zich dat inderdaad anders dan de andere, maar niets is onmogelijk voor God! Ik denk echter ook dat we op moeten passen voor dwaalleraren! (zeker in 'het laatste der dagen') Om deze dwaalleraren te onderkennen moeten we schrift met Schrift vergelijken.
  wil
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Johannes, volgens mij heb jij zelf 1 Cor. 14 heel goed gelezen, maar het is maar 1 keer in de Bijbel dat het daar over gaat!!! Is dat niet zoiets van een te grote nadruk geven aan een klein bijbelgedeelte en de rest van de Bijbel buiten schot laten?? Heb je het ooit in z'n verband gelezen en er de kanttekeningen en verder onderzoek naar gedaan? En zegt Paulus niet aan het einde van dat gedeelte dat geloof, hoop en liefde de grootste plaats moeten innemen???
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  Ik begrijp de meeste reacties denk ik niet. Dhr. Post is duidelijk genoeg! Zijn er nog geestelijke gaven? Ja! Hij geeft het antwoord duidelijk zonder ergens omheen te draaien. Hoor jij niet wat je wilt horen? Is dat het 'draaien' dat je bedoelt? Daarnaast geeft hij aan dat ze voornamelijk te vinden zijn op plaatsen waar het Woord nog jong is. Dat een vrouw Fr@ dromen verteld, leuk hoor, maar is dat een bewijs dat dat geestesgaven zijn? Ik geloof dat de duivel ook wel eens dromen kan gebruiken en dat hij ook zijn boodschappers heeft. Niet ter veroordeling van Fr@ hoor, maar geldt jouw leven als het ultieme bewijs?? Waarom moeten we bijzondere geestesgaven zien? Laten we eerst strijden voor het geloof als een mosterdzaad. Dat is ook een Geestesgave. Wij willeen altijd maar grote, bijzondere, aparte dingen zien. Laten we zoeken naar het geloof en God vrij laten of hij daar een 'normale' of bijzondere weg voor wil gebruiken.
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @HAJ Helemaal mee eens, maar waarom wordt er meteen gezegd dat iets waarschijnlijk van de duivel is, als het iets bijzonders is? Vind ik nog al wat om te zeggen, want als het wel van God is...?! Naar mijn idee is er binnen de gereformeerde gezindte te weinig ruimte voor de bijzondere gaven van de Geest waar Paulus over schrijft in de 1e brief aan de Korinthe. Ik zeg niet dat iedereen zulke gaven moet hebben, of daar heel actief naar op zoek zijn, maar Paulus zegt wel in 1 Kor.14: 1 "Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie." Hij geeft in de hoofdstukken 12,13 en 14 duidelijke richtingen en geeft ook aan wat de valkuilen zijn. Gaven van de Geest zijn bedoeld voor opbouw van de gemeente, daar moet dan ook wel ruimte voor zijn!
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  Beste Hanniballie, Ik heb geen geestesgaven veroordeeld tot duivelswerken. Ik heb aangegeven dat we niet moeten onderschatten wat de duivel kan. We moeten net zo min bijzondere tekenen aan de duivel toeschrijven, als we ze direct als werken van Christus mogen zien. Je kent ze aan de vruchten. Let daar eerst op! Verder geven de kanttekeningen bij 1 Kor. 14 aan dat het gaat om werken die toentertijd veelal geschieden. Zoals in het stuk duidelijk wordt omschreven heeft God deze tekenen willen gebruiken om het evangelie overtuigend te brengen op plaatsen waar het tevoren nooit was geweest. Vergeet niet dat we de Heere niet mogen verzoeken om tekenen om ons ongeloof weg te nemen. Wij hebben Gods Woord met goede uitleg. God wil nog steeds wonderen doen, ook door mensen. Maar laten we niet vergeten dat we beter kunnen streven naar een waar geloof dan naar bijzonderen tekenen, waar we voor ons eeuwig heil niets mee kunnen. Jezus heeft hen veroordeeld die Hem enkel volgden voor de tekenen
  ilive4Him
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:14

  heej

  jammr dat meneer post er geen duidelijk antwoord op geeft...:( In de Bijbel wordt duidelijk genoemd dat iedereen andere gaven heeft gekregen.. de 1 de gaven van genezing en de ander weer van profetien... Waarom wordt dit  nou zo genegeerd in de gereformeerde kerken? Ik denk zelf dat de mensen bang zijn voor 'het evangelische' in deze kerken. Ik vind dat veel gereformeerde kerken zelf uit de Bijbel halen wat ZIJ belangrijk vinden en wat in hun straatje past.. In de Bijbel staat over de geestengaven: richt u op de hoogste gaven(vers 31). Hiermee wordt denk ik bedoeld dat wij mogen vragen om de gaven van de geest. Zowel de gaven van een groot geloof als genezing of profeteren. Bij God is alles mogelijk :). Ik denk dat wij (gereformeerde kerken) dit gedeelte van de Bijbel (1 kor. 13) negeren en het maar snel plaatsen in de trant van 'jah vroeger....bla...bla...bla...'. God heeft dit gedeelte niet voor niks in Zijn Heilige Boek laten schrijven.. Laten we bidden om de hoogste gaven!!! en bidden voor de gereformeerde kerken, dat zij een gemeente mogen worden zoals God dat in Zijn Woord wil. (zie 1 kor. 13)

  groetjes 19-jarig meisje