Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Jezus bestraft de wind en de zee

  Hoe kan de Heere Jezus de wind en de zee bestraffen in de geschiedenis van de storm op zee? Het was toch Zijn Vader die het liet stormen?

  Het is een vraag van een jongen van acht jaar die goed naar de bijbelse geschiedenis had geluisterd. Hoe kan de Heere Jezus een storm bestraffen als God het laat stormen? De Heere Jezus kan Zijn Vader toch niet bestraft hebben, dacht de jongen.

  Nee, jonge vriend, dat kan nooit. Sprak de Heere Jezus niet dat Hij als Zoon doet wat de Vader doet (Johannes 5:19)? Zei Hij niet: Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft (Johannes 5:30, zie ook 8:29)? Leerde Hij Zijn discipelen niet bidden: Uw wil geschiede, en bad Hij dat Zelf ook niet (Lukas 11:2, 22:42)?

  Hoe moeten we de bestraffing van de golven dan uitleggen? De Heere laat het toch stormen (Psalm 107:25, 135:7)?

  Toch lezen we in Job 1 ook dat de duivel zelfs de wind mag gebruiken om het huis van Jobs oudste zoon omver te blazen, zodat alle tien de kinderen van Job sterven.

  Probeerde de duivel de storm op zee te gebruiken om de Heere Jezus met Zijn discipelen om te laten komen?

  Wat zou de satan dat graag gewild hebben! In elk geval hadden de hoge golven die over het schip heen sloegen iets vijandigs voor de Meester en Zijn discipelen. Ze waren levensbedreigend!

  Wat is het belangrijkste doel van de geschiedenis van de storm op zee? De Heere Jezus wilde laten zien hoe groot Zijn macht was en hoe groot Zijn zorg was voor Zijn discipelen, al waren ze bang en ongelovig.

  Een enkel woord en de zee was weer zo vlak als een spiegel. Al loeide de storm en dachten de discipelen dat Jezus er niets van wist, toch waakte Hij als Koning altijd over Zijn kinderen. Nu nog!

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over relatie, samenleving of geloof? Mail naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Vermeld je naam, leeftijd en woonplaats. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

  Reacties (1)

  psychiaterinopleiding
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:180

  @een jongen: welnee, tis mn broertje...