Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Komt zondebesef voor de bekering of erna?

  Komt zondebesef voor de bekering of erna?

  Zondebesef. Is dat het gevoel dat ik verkeerde dingen doe? Nee, dat gevoel heeft iedereen wel. Zondebesef is de overtuiging die de Heilige Geest in het hart werkt dat ik kwaad heb gedaan tegen God. Denk eens aan de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15).

  Wanneer leerde deze jongen zijn zonden kennen? Als hij tot zichzelf komt. Dan komt hij tot de ontzettende ontdekking dat hij tegen God gezondigd heeft. Dat geeft een droefheid over de zonde en een breken met de zonde.

  Hoe kun je die ernst van de zonde leren kennen? Kunnen je ouders je dat aanleren? Nee. De do
  minee? Nee. Waarom niet? Door de zondeval ben je, zo zegt de Bijbel, dood door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1). Maar hoe kom ik dan aan zondebesef? Is dat je zielennood? Ik mag je wijzen op het werk van de Heilige Geest.

  Hoe werkt Hij zondebesef? Als Hij een zondaar bekeert, als Hij het dode hart levend maakt, de blinde zielsogen opent. We noemen dit de wedergeboorte. Hoe werkt de Heere dit wonder? Vooral door de prediking van het Woord (Rom. 10:17). Kom daarom biddend naar de kerk!

  Zondebesef komt dus na de bekering (Jer. 31:19). Maar de bekering is meer dan het eerste moment waarop God een zondaar levend maakt. Bekering is ook een proces dat het hele leven van Gods kinderen duurt. In dat proces werkt de Heere steeds diepere zondekennis. Waarom? Om te doen verlangen naar de verlossing door Christus, om sterker te verlangen dat de touwen van de zonde losgemaakt worden. Verlang je daarnaar?

  Wat is het erg als je je zonden niet kent en er ook geen verdriet over hebt. Moet je nu maar afwachten tot je zondebesef krijgt? Nee, bidt er juist ernstig om! De Heere gaf Manasse zondebesef. En Saulus. En zovelen meer. Zou het dan voor jou niet kunnen? Rust toch niet voordat je weten mag dat je zonden vergeven zijn.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij een vraag over relatie, kerk of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, o.v.v. Naam, leeftijd en woonplaats. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
   

  Reacties (11)

  Wilbert Kramer
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:16

  Beseffen wij wel wat genade is?
  Petra
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  @ B10 Ik dnek niet dat die twee citaten elkaar tegen spreken. Juist aanvullen zou ik zeggen. Is het niet zo, dat het doen van een zonde al tekent dat wij dood zijn in ons zelf? Want als we dat niet waren zouden we immers geen zonden doen.
  miiij
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  (ik ben wel christelijk), de ene x zit ik te janke om mn zonde en dat ik god nog niet ken in mn hart, maar andere x zit ik gewoon weer tte vloeke en te feeste... dat is een mens en slecht!!! maar ik ben het wel volkomen mee eens met de dominee!!! maar mense niet neerkijke op mense die niet christelijk zijn, want veel vrienden van mij zijn dat niet en jij ken hun nog wat leren, en als je ze niet ken,, jij bent christelijk, jij weet wat je niet mag en wat God inhoud,, de andere mense niet!!!!
  miiij
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  frekje: ik wil het ook niet 2 heren dienen maar tog doe je het zonder besef!!! leef jij dan helemaal perfect zonder dingen te doen die niet mogen??? rené: jij ken je zelf niet bekeren!!! God moet dat doen!! maar je moet wel een stap er na toe zetten!! Ik vin het zelf een moeilijk onderwerp maar ik weet wel dat God bestaat!!! vertrouw wel op GOD!!! Bid tot god al heb je probleme... leg het wel voor hem neer!! maar verwacht niet gelijk dat hij je helpt! wees niet boos al doet hij het niet! luister jij altijd naar hem dan???
  Ruben
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  ik dek dat je zondebesef voor d ebekering komt kijk als jij je niet zondig voelt dan ben je denk ik ik ook niet echt bekeert, als jij je igen zonde niet ziet?
  Ruben
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  nou kijk ik heb nu niet over mijzelf maar ik denk het over het algemeen kijk het kan per mens verschillen wanner er sprake is van zondebesef ik denk toch dat een mesn daar niet over kan en mag oordelen het is best een moeilijk onderwerp!!!
  Gods_child
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  volgens mij is er niet echt een regel van zo en zo moet het gedaan worden. Bij de een is het zondenbesef heel lang en daarom lopen mensen ook in het zwart. Bij de andere kan het heel kort zijn en die gaat liever met de handen in de lucht staan. Ik denk dat het per persoon verschilt!! mazzel
  Williannuhhh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:44

  Hoe kun je in vredesnaam zondebesef hebben voordat je weet wie God (voor jou) is? Als je niet weet tegen Wie je zondigt, dan heb je dat besef toch überhaupt al helemaal niet?! Ik denk dat je juist pas last van je zonde krijgt, als Jezus iets voor je is gaan betekenen, en dat je je dan schuldig gaat voelen dat je verkeerde dingen doet, die Hem zo'n pijn doen. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening;)
  16--jarige
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:27

  Volgens mij is dit best wel een onderwerp waar veel jongeren het moeilijk mee hebben. Vaak zijn dat jongeren die ontzettend bezig zijn met God en Zijn Woord maar niet weten wat nou precies 'nodig' is voor de bekering. Ik ben het helemaal eens met de dominee dat zondebesef na de bekering steeds dieper wordt en dat je daarom Gods genade steeds meer gaat nodig hebben. Maar als je voor je bekering niet weet hoe het allemaal moet zeg maar, ik heb ook wel eens gehoord: je zondekennis is genoeg als je ermee tot Christus gaat! En ik denk dat dat ook zeker waar is!
  Meish-16
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:147

  Zondebesef, dat is heel moeilijk ja!!!
  ik heb altijd wel een besef van hetgeen wat ik doe, of dat zondig is ja of nee..
  ilive4Him
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:14

  zondebesef voor of na de bekering?

  Allebei is waar!!! God gaat met ieder zijn eigen weg!!

  het zou trouwens owk niet uitmaken of je weet of het voor of na de bekering is.. Het gaat om de bekering zelf namelijk: Jezelf overgeven aan Jezus en niets zelf willen doen... want Jezus heeft alles al voor je gedaan!!!!!!!!