Werkgevers: ontslagvergoeding moet anders

beeld ANP

De ontslagvergoeding zoals die nu bestaat, moet op de schop. Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen zou voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende krachten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarvoor gaan werkgevers dit jaar pleiten in het cao-overleg met de vakbonden.

Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich vandaag ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Wat tevens zou kunnen helpen is een zogenoemde loopbaan-apk. In de arbeidsvoorwaardennota staat een voorstel om voortaan periodiek voor werknemers vast te stellen hoe sterk hun positie op de arbeidsmarkt is en waar aandachtspunten voor bijvoorbeeld bijscholing liggen.

Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder gaan afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jaren dat er bij dezelfde baas is gewerkt.

Vakbond FNV is niet eens met het idee van de werkgevers om aan de ontslagvergoeding te morrelen. „Die willen zij vervangen door een ‘rugzakje’ met onder andere scholingsgeld waar werknemers zelf verantwoordelijk voor zijn. Met als doel dat werkgevers mensen gemakkelijk aan de kant kunnen schuiven wanneer hen dat uitkomt”, reageert de bond, die spreekt van „visieloze individualisering.”

Volgens de RMU legt de nota een bommetje onder het sociaal akkoord van 2013. „Een individueel rugzakje is prima, maar dit moet geen vervanger worden van het transitiebudget. Dat is namelijk ook bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen als iemand een functie met een lager salaris aanvaardt”, zegt onderhandelaar Chris Baggerman.