Zevenbergen staat wachtgeld voortaan af

Maandoverzicht september 2018
beeld Cees van der Wal

SGP-voorzitter Zevenbergen zal de 1450 euro wachtgeld die hij maandelijks ontvangt, vanaf nu niet voor zichzelf gebruiken, maar als een gift ter beschikking stellen aan de gemeenschap.

Dat maakte SGP-secretaris Den Boef vrijdagmiddag bekend. Donderdagavond heeft Zevenbergen overlegd met een vertegenwoordiging van de SGP-kiesvereniging in Alblasserdam, de burgemeester van Alblasserdam, Paans, en SGP-partijsecretaris Den Boef.

Dat overleg leidde ertoe dat Zevenbergen vanaf nu het volledige bedrag dat hem maandelijks als wachtgeld wordt uitgekeerd, „ten dienste stelt aan de gemeenschap.” Dit betekent dat het geld niet teruggaat naar de gemeente Alblasserdam, maar wordt geschonken aan goede doelen. Een externe accountant zal hierop toezien en jaarlijks rapporteren aan het SGP-hoofdbestuur.
Daarmee is een onderzoekscommissie van externe deskundigen volgens het partijbestuur niet meer nodig.

ANP-19428140SGP laat externen wachtgeld Zevenbergen onderzoeken

Wettelijke eisen

Den Boef wijst erop dat Zevenbergen steeds heeft voldaan aan de wettelijke eisen van de wachtgeldregeling zoals die golden ten tijde van zijn aftreden in 2006. Dit is donderdag ook bevestigd in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij gaat zich in Den Haag sterk maken voor aanpassing van de wachtgeldregeling waar Zevenbergen nu gebruik van maakt. Volgens deze regeling kan iemand alleen van zijn wachtgeld afzien als hij het totale bedrag dat hij tot dan toe heeft ontvangen, terugstort. Overigens is de regeling waarvan Zevenbergen nu gebruikmaakt, in 2010 –voor nieuwe gevallen– versoberd.

2018-09-12-BIN1-zevenbergen-5-FC_webSGP-voorzitter onder vuur vanwege wachtgeld

Heroverweging

Zevenbergen, sinds vorige week woensdag partijvoorzitter van de SGP, was van 1994 tot 2006 wethouder in Alblasserdam. Als gevolg daarvan ontvangt hij, naast zijn salaris als locatiedirecteur van de Guido de Brès scholengemeenschap (onderdeel van het Wartburg College), maandelijks nog altijd een uitkering.

Zevenbergen heeft vier jaar geleden al overwogen om verder van het wachtgeld af te zien. Dat bleek toen echter „niet zonder meer mogelijk te zijn”, schreef de SGP eerder deze week in een persbericht.