Wietwet nog voor verkiezingen door Kamer

Van Klaveren. beeld ANP, Koen van Weel
2

Het is tijd voor meer vrijheid en meer realisme. Met die woorden motiveerde Tweede Kamerlid Van Klaveren woensdag waarom de Groep Bontes/Van Klaveren niet langer tegen, maar voor de wietwet van D66 is.

Zijn fractiegenoot Bontes wees de initiatiefwet om de teelt van softdrugs te reguleren in 2014 en 2015 nog resoluut naar de prullenbak. Onder leiding van het nieuwe boegbeeld Jan Roos is de partij, die onder de naam Voor Nederland (VNL) meedoet aan de verkiezingen, van standpunt veranderd. „Cannabis is een relatief onschadelijk genotsmiddel. De regelgeving voor het produceren ervan moet aansluiten bij die voor alcohol en tabak”, verklaarde Van Klaveren.

Dankzij VNL kan de wietwet rekenen op een krappe meerderheid van 76 zetels. De wet wordt nog voor het verkiezingsreces in stemming gebracht.

VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en de PVV, die woensdag wegbleef bij het debat, zijn tegen het gedogen van wietteelt. Van deze tegenstanders trok CDA-Kamerlid Van Toorenburg woensdag het felst van leer. „Cannabis is een sluipmoordenaar. Die bestrijd je met alles wat in je zit”, aldus het Kamerlid. Het aantal jongeren dat wordt behandeld wegens cannabisverslaving is volgens haar schrikbarend hoog.

Om hun coffeeshop te bevoorraden, mogen uitbaters straks alleen nog wiet inkopen bij legale ondernemers die toestemming hebben om te kweken. Deze bepaling wordt echter niet onmiddellijk na de inwerkingtreding van de wet van kracht. D66 wil in de wet een overgangstermijn opnemen; zolang de voorraad legaal geteelde wiet onvoldoende is voor de verkoop mogen coffeeshops, net zoals nu, bij illegale telers blijven inkopen. „De achterdeur blijft dus op een kier staan”, constateerde CU-Kamerlid Segers verbaasd. „Maar voor hoelang dan?” Ook de SGP wil weten wanneer deze overgangsbepaling wordt geschrapt.