Wiebes: Gedwongen open op zondag mag in contract

Wiebes en Keijzer, beeld ANP, Bart Maat.

Het blijft mogelijk dat winkelcentra in contracten vastleggen dat alle winkeliers op zondag hun deuren moeten openen.

Een motie om aan deze mogelijkheid een einde te maken, donderdag ingediend door de Kamerleden Stoffer (SGP) en Verhoeven (D66), is door minister Wiebes van Economische Zaken ontraden. Dit gebeurde tijdens een debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

De minister ontraadde de motie vanwege de „ontzettend grote inbreuk op contractvrijheid.” Op dit moment staan in 90 procent van de contracten geen afdwingbare openingstijden, stelde Wiebes.

De motie kon op steun van de ChristenUnie rekenen, zei CU-Kamerlid Bruins. Anderen konden zich juist niet vinden in de motie. Zo vroeg FVD-Kamerlid Baudet aan Stoffer waarom „het christendom een speciale plaats verdient in onze wetgeving.” Stoffer antwoordde dat de joods-christelijke traditie wat de SGP betreft in Nederland het primaat mag hebben. „Het christendom en Christus hebben een speciale plek in mijn hart”, zei de SGP’er.

Een wetsvoorstel dat regelt dat winkeliers niet met dwangsommen mogen worden geconfronteerd als zij hun winkel op zondag gesloten houden, terwijl zij daar nooit contractueel mee hebben ingestemd, is in internetconsultatie gegaan, zei staatsecretaris Keijzer. Dat betekent dat burgers nu online feedback kunnen geven op het voorstel.

De staatssecretaris zei tijdens het debat zich sterk in te zetten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Toch vroegen Bruins en Verhoeven in een motie om nog verdere stappen op dit terrein. Zij willen de tweede schijf van de subsidieregeling Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor innovatieve mkb’ers al in 2019 van 14 naar 16 procent verruimen. Dat is een jaar eerder dan gepland. Door deze verhoging kunnen mkb’ers een groter deel van hun uitgaven aan innovatie van de belasting aftrekken.