Wet die mensen met schulden beschermt, uitgesteld

Staatssecretaris Van Ark. beeld ANP, Remko de Waal

De regering stelt invoering van een wet die mensen met schulden beter beschermt tegen schuldeisers met twee jaar uit. Door het uitstel kunnen schuldenaars tot enkele honderden euro’s per maand minder overhouden.

De Wet vereenvoudiging belastingvrije voet zou afgelopen dinsdag in werking treden, maar staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken liet de Tweede Kamer onlangs weten dat de Belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV zo’n twee jaar extra nodig hebben om hun ICT-systemen aan te passen.

De wet regelt dat de zogeheten beslagvrije voet van mensen met schulden beter wordt berekend. De belastingvrije voet is een minimuminkomen voor een schuldenaar. Daarop mag een deurwaarder geen beslag leggen. Dat minimuminkomen is 90 procent van een bijstandsuitkering vermeerderd met uitgaven voor zaken als reiskosten, ziektekosten en alimentatie.

Op dit moment moeten mensen met schulden de gegevens voor deze lasten zelf aanleveren, maar omdat hun administratie vaak niet op orde is, stelt de gerechtsdeurwaarder vaak een te lage belastingvrije voet vast waardoor ze per maand minder geld overhouden dan waar ze recht op hebben. Dat kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Wantrouwen bij de mensen met schulden speelt daarbij ook een rol. Omdat zij deurwaarders niet vertrouwen, leveren ze soms te weinig gegevens zodat hun inkomen te laag wordt vastgesteld.

De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van de aanvullende informatie bij de deurwaarder. Die krijgt de benodigde gegevens van de Belastingdienst en het UWV. Zo kan de deurwaarder de belastingvrije voet op een objectieve manier vaststellen.

Volgens Van Ark blijkt het voor de Belastingdienst en het UWV lastig te zijn om alle aanvullende informatie op een rijtje te krijgen. Daarvoor zijn aanpassingen in de computersystemen nodig en die kosten meer tijd dan gedacht.

SGP-Kamerlid Stoffer is verontwaardigd over de gang van zaken: „Heel teleurstellend dat het niet lukt om mensen die het toch al moeilijk hebben, te helpen. Wat mij zorgen baart, is dat ICT-problemen opnieuw als oorzaak worden aangedragen. Het wordt tijd dat de overheid ICT anders gaat aanpakken.”

Regeringspartij ChristenUnie was woensdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.