Wachtgeld politici wordt openbaar

Vanaf volgend jaar komt het ministerie van Binnenlandse Zaken met een geanonimiseerd overzicht van de wachtgeldregeling die een deel van de politici genieten. Zij komen daarvoor in aanmerking als zij worden ontslagen, aftreden of een politiek ambt niet langer vervullen.

Het gaat om uitkeringen die gaan naar voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en herindelingsburgemeesters. De gegevens werden tot dusver vaak opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Op de lijst staat het uitbetaalde bedrag en de duur van de uitkering. Officieel heet het een uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Minister Raymond Knops wil met de lijst een bijdrage leveren aan de transparantie, schrijft hij aan de Kamer.

De uitkeringen van voormalige commissarissen van de Koning, gedeputeerden, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van waterschappen en dagelijks bestuurders van waterschappen worden niet bekendgemaakt. Dat komt omdat de uitvoering van hun uitkeringen in handen is van provincies, gemeenten en waterschappen.

De lijst is anoniem in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.