Waakhond tegen kinderporno en terroristisch materiaal op internet

Er komt een nieuwe waakhond die kinderporno en terroristisch materiaal op internet gaat bestrijden. Deze nieuwe, onafhankelijke autoriteit moet er voor zorgen dat deze uitingen van het internet verdwijnen, meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

De instelling krijgt de bevoegdheid om internetbedrijven te dwingen dit soort beeldmateriaal weg te werken. Omdat bij de aanpak van beide zaken er veel overeenkomsten zijn, wil de minister het onderbrengen bij één nieuwe instantie. „Daarnaast is het voor de communicatie met betrokken bedrijfssector overzichtelijk als er één autoriteit is”, aldus Grapperhaus.

De nieuwe instantie moet een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) worden omdat de onafhankelijkheid dan is gewaarborgd. Dat is belangrijk volgens de minister omdat de aanpak van het beeldmateriaal op internet rechtstreeks raakt aan de vrijheid van meningsuiting.

Bestrijding van onlinekinderporno is een prioriteit van het kabinet. Grapperhaus kondigde al eerder aan een toezichthouder te willen oprichten die internethostingbedrijven kan dwingen kinderporno te verwijderen. Nederland moet op grond van Europese regels een autoriteit opzetten die het ontoegankelijk maken van online terroristisch materiaal (zo nodig) af kan dwingen.