Vragen bij staatkundige belijning ChristenUnie

ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers. beeld ANP

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie moet meer „staatkundig belijnd” gaan denken. De fractie doet er goed aan om meer te denken vanuit bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Dat stelt voormalig minister Eimert van Middelkoop van Defensie deze zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De 70-jarige oud-bewindsman, die lid is van de ChristenUnie, noemt als voorbeeld de reactie van de CU-fractie op het Urgenda-arrest waarbij de rechter de overheid dwingt tot een strenger klimaatbeleid: „Dat is met groot gejuich ontvangen. Toen dacht ik: Waar is de staatsrechtelijke belijning gebleven? Naar mijn opvatting is de rechter een- en andermaal op de stoel van de wetgever gaan zitten. Ik zou graag willen dat er meer wordt geredeneerd vanuit bevoegdheden en verantwoordelijkheid.”

Van Middelkoop denkt dat de omissie te maken heeft met de afwezigheid van een jurist in de vijfkoppige fractie.

Oud-CDA-Kamerlid Sytze Faber, die de ChristenUnie van binnenuit kent, verwacht van de CU ook meer rechtsstatelijkheid. Zo had hij vanuit de fractie kritiek verwacht tijdens de boerenprotesten. Toen „gebeurden er dingen die in een rechtsstaat niet thuishoren.”

2020-01-18-katZA1-CU-6-FC-V_web„ChristenUnie mag iets vaker tot tien tellen”

Faber, die tijdens de kabinetsformatie van 2007 een boek schreef over de CU, plaatst ook kritische kanttekeningen bij het maandagmorgenoverleg tussen de fractievoorzitters van de regeringspartijen en de top van het kabinet.

„Dat heeft een verlammend effect op de daadkracht van de regering. Kijk naar de stikstofcrisis. De daadkracht komt nu van de commissie-Remkes.”

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, vindt dat de drie bewindslieden van de ChristenUnie (de ministers Schouten en Slob en staatssecretaris Blokhuis) vaker hun visie mogen geven op de grote vraagstukken waar onze samenleving voor staat. Net zoals de CDA’ers Hoekstra en De Jonge dat van tijd tot tijd doen: „De grotere verhalen en het grotere perspectief schetsen, dat zou ik ook heel erg bij onze bewindslieden vinden passen. Dat mag wat mij betreft eerder meer dan minder.”

2019-11-25-BIN1-bij-segers25-5-FC_webCU-voorman Segers slaat piketpaaltjes voor verkiezingen

Serie

Van Middelkoop, Faber en Beekers werkten mee aan het eerste deel van een drieluik over hoe de christelijke partijen er, ruim een jaar voor de verkiezingen, voorstaan. Deze zaterdag verschijnt het eerste deel dat gaat over de ChristenUnie. De afleveringen over het CDA en de SGP verschijnen begin en eind februari.

Het CDA staat het komende jaar voor de opgave om de negatieve trend in de opiniepeilingen om te buigen. De partij staat al maanden op verlies. De partij moet ook een nieuwe lijsttrekker kiezen. De verwachting is dat de strijd zal gaan tussen de ministers Hoekstra (Financiën) en De Jonge (Volksgezondheid).

De SGP kampte met een van de grootste crises uit haar geschiedenis. Het gedoe rondom de wachtgelduitkering van inmiddels oud-voorzitter Zevenbergen leidde tot zijn vertrek. Een adviescommissie plaatste vorige week kritische kanttekeningen bij de bestuurscultuur binnen de partij. Een spannende vraag is in hoeverre de partij deze perikelen dit jaar achter zich kan laten.