Vijf tegeltjeswijsheden van Van der Staaij over integere politiek

SGP-leider Van der Staaij. beeld ANP ANP

GOUDA. Hoe bedrijf je als SGP-vertegenwoordiger integere 
politiek? De partij heeft daarover vrijdag op een congres 
in Gouda een handleiding ge­presenteerd. Politiek leider 
Van der Staaij vatte die samen in vijf „tegeltjeswijsheden.”

„Wees een voorbeeld, in woorden, wandel en in liefde”, was zijn eerste spreuk. Voor SGP’ers geldt dat in dubbel opzicht: als bestuurder én als christen.

„Deel dilemma’s”, vervolgde hij. „Vraag een ander hoe hij een lastige zaak zou aanpakken.”

Een goed geweten is –ten derde– het halve werk, aldus Van der Staaij. „Dat gaat verder dan nét binnen de regeltjes blijven.”

„Mijd het grijze gebied”, zei hij verder. „Ook al zijn de regels soms krom, houd je eraan. Maak het media ook zo moeilijk mogelijk om het jou lastig te maken.”

Tot slot riep hij zijn partijgenoten op integer om te gaan met vermeende integriteitsschendingen door anderen: „Gooi enerzijds niet meteen met stenen, maar bedek fouten anderzijds niet direct met de mantel der liefde.” En, stelde hij: „Schrijf mensen die een fout begaan niet voor altijd af.”

Levenslang besmet

Als iemand één keer een fout maakt, is dat geen reden om hem „levenslang besmet te verklaren”, zei ook hoogleraar bestuurskunde dr. L. W. J. C. Huberts (Vrije Universiteit). Hij waarschuwde voor „integritisme.” Lang niet alle aantijgingen raken daadwerkelijk aan iemands integriteit. „Daarin onderscheid maken, vergt zelf­bewustzijn en moreel besef.”

Ds. G. W. S. Mulder van de gereformeerde gemeente te Zoetermeer wees in een Bijbelstudie op Christus, „het integere, volkomen Lam ten brandoffer.”