Van der Staaij (SGP) ook nu weer onder vuur om ‘Nashville’

Maandoverzicht mei 2019
Van der Staaij onder vuur. beeld ANP

SGP-leider Van der Staaij lag ook donderdagmiddag weer onder vuur in een Kamerdebat over onder meer de Nashvilleverklaring.

Volgens Van der Staaij bevat de verklaring „bekende, klassiek-christelijke noties over huwelijk en seksualiteit.” Hij vertelde in het debat dat hij naar aanleiding van de ophef over de verklaring gesprekken had gevoerd met homo’s in de kerk. Daarbij was ook het pastorale nawoord van de verklaring aan de orde gekomen. „Er zijn jongeren die dit als steun hebben ervaren; voor anderen geldt dit niet”, aldus Van der Staaij.

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De bijdrage van SGP-leider Van der Staaij begint in de 19e minuut.

De SGP’er noemde het onacceptabel „dat homo als scheldwoord wordt gebruikt of dat homo’s worden getreiterd.” Maar, zo voegde hij eraan toe, „als christen wil ik tegelijk persoonlijk en politiek oprecht de weg volgen die onze Schepper in Zijn Woord ons wijst, ook op het wat weerbarstige terrein van huwelijk en seksualiteit, ook als dat dwars tegen de tijdgeest ingaat.”

Aan de ophef over de verklaring heeft hij het gevoel overgehouden dat er in Nederland steeds minder ruimte is om voor een diepgewortelde geloofsovertuiging uit te komen.

Van der Staaij kreeg van medeparlementariërs de wind van voren toen hij op grond van de Bijbel zei te geloven dat het aangaan van een seksuele relatie door mensen van hetzelfde geslacht „niet de weg is die God wijst.”
„Dat is de crux”, repliceerde D66-Kamerlid Bergkamp. „De boodschap is: Je mag niet conform je seksualiteit leven. Juist dat is zo kwetsend en zo beschadigend voor jongeren.”

„Stel dat ik zou zeggen”, aldus Bergkamp, „we mogen aan Van der Staaij niet zien dat hij christen is, hij mag dat niet uitdragen door bijvoorbeeld te bidden voor zijn eten. Dat zou toch kwetsend en beschadigend zijn?” In diezelfde geest lieten ook Kamerleden van PvdA, VVD, GL, SP en PvdD zich uit.

Van der Staaij antwoordde onder meer dat bezien vanuit het christelijke gedachtegoed „iemands identiteit in de eerste plaats is gelegen in zijn verhouding tot God, niet in iemands seksualiteit.”

VVD-Kamerlid Yesilgöz riep minister Grapperhaus (Justitie) in een motie op het aanbieden van homogenezingstherapieën strafbaar te stellen. Haar motie komt dinsdag in stemming, tegelijk met een motie van D66/PvdA over hetzelfde thema.

Jongerenversie
Minister van Engelshoven (OCW) stelde in het Kamerdebat dat zij „alert” zal zijn op het verschijnen van een jongerenversie van de Nashvilleverklaring. „Want voor alle leerlingen en studenten geldt dat zij op school zichzelf moeten kunnen zijn. Op grond van de Wet veiligheid op school moet de school jaarlijks gegevens daarover aanleveren aan de inspectie. Wanneer die sociale veiligheid onvoldoende is, grijpen we daar op in”, aldus Van Engelshoven.