Van der Staaij opnieuw lijsttrekker SGP

Maarten van Leeuwen, interimvoorzitter SGP, beeld Cees van der Wal.

Het hoofdbestuur van de SGP heeft vrijdag bekendgemaakt dat zij Kees van der Staaij opnieuw voordraagt als lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van maart 2021. Het bestuur is blij dat de huidige partijleider volgend jaar opnieuw de kar wil trekken

Van der Staaij toont zich „dankbaar voor het getoonde vertrouwen” van het hoofdbestuur. „In een kleine fractie komt er op ieder van de Kamerleden veel werk af. Ik prijs me gelukkig dat werk tot nu toe te hebben gedaan in een hardwerkend, toegewijd en eensgezind team.”

Partijvoorzitter

Bovendien maakte de partij bekend dat ook externe gegadigden, te weten SGP’ers die op dat moment nog niet in het hoofdbestuur zitten, moeten kunnen solliciteren naar de functie van partijvoorzitter, vindt het hoofdbestuur van de SGP.

Om die mogelijkheid te openen, stuurde het bestuur vrijdag voorstellen naar alle SGP-kiesverenigingen.

Op dit moment staat nog in de statuten dat het hoofdbestuur „uit zijn midden” een voorzitter kiest. Over de door het bestuur beoogde statutenwijziging moet de algemene ledenvergadering van de SGP, die gepland staat op 16 mei, haar oordeel geven.

Afgevaardigden van kiesverenigingen mogen op die dag tevens stemmen over enkele ander voorstellen van het hoofdbestuur. Die behelzen ondermeer dat bestuurders voortaan maximaal twaalf jaar in het hoofdbestuur mogen zitten. Nu is dat nog zestien jaar. En als de partij er in mei mee instemt, kan iemand voortaan maximaal acht jaar (dat zijn twee termijnen van vier jaar) partijvoorzitter zijn.

Commissie

Het selectieproces voor een nieuwe voorzitter wil het hoofdbestuur in handen leggen van een commissie, die behalve uit enkele hoofdbestuursleden ook uit enkele SGP’ers van buiten het hoofdbestuur moet gaan bestaan. Een assessment gaat deel uitmaken van de procedure.

Verder wil het hoofdbestuur dat voortaan de algemene ledenvergadering expliciet instemt met de kandidaat die het bestuur voordraagt als zijn voorzitter.

Als de algemene vergadering de nu gedane voorstellen in mei goedkeurt, gaat de partij de nieuwe werkwijze zo snel mogelijk in praktijk brengen. Dat wordt dan al meteen relevant, omdat de huidige voorzitter, Maarten van Leeuwen, interimvoorzitter is. Hij volgde in november vorig jaar Peter Zevenbergen op, die onder externe en interne druk de voorzittershamer moest neerleggen.

Met de nu naar de kiesverenigingen gestuurde voorstellen wil het hoofdbestuur inzake het eigen functioneren een professionaliseringsslag maken.

Onderdeel daarvan is dat men voor de selectie van kandidaten voor het hoofdbestuur een pool gaat aanleggen. Kiesverenigingen kunnen daarvoor namen aandragen.

Verder heeft het hoofdbestuur besloten met de partijvoorzitter periodiek een functioneringsgesprek te zullen gaan voeren. Het hoofdbestuur gaat het eigen functioneren eveneens periodiek evalueren.