Tweede Kamerleden reageren met „Liefdesverklaring”

Nashvilleverklaring
Boris van der Ham. beeld ANP

Mensen uit allerlei geledingen hebben hun handtekening gezet onder de Liefdesverklaring, een antwoord op de omstreden Nashvilleverklaring. De liefdesversie is een initiatief van Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond en Joost Röselaers, predikant van de Remonstranten. Zij roepen iedereen op „die vrijheid en liefde een warm hart toedraagt” te tekenen.

Inmiddels hebben tientallen mensen dat gedaan onder wie Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Dilan Yesilgöz (VVD). Ook hoogleraar Evelien Tonkens en oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma staan op de lijst.

De Liefdesverklaring

Liefde is van alle tijden. Hoe we ermee omgaan is veranderlijk. De verworvenheden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op hun eigen manier te beleven, staan steeds weer onder druk. Een hang naar het verleden of naar vaststaande waarheden zorgt ervoor dat mensen weer in beknellende hokjes gedrukt worden.

Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens. Daarom deze verklaring. Een liefdesverklaring aan mensen en een liefdesverklaring aan de vrijheid.

1. Wij bevestigen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.

2. Wij bevestigen dat mensen op verschillende wijzen elkaar liefhebben en lichamelijk tot elkaar kunnen worden aangetrokken. Alle mensen moeten in vrijheid kunnen zijn wie ze willen zijn.

3. Wij bevestigen dat seksualiteit altijd een wederzijds vrije keuze moet zijn.

4. Wij bevestigen dat seksualiteit een bijdrage levert aan een betekenisvol, vreugdevol en mooi leven.

5. Wij bevestigen dat er mensen zijn die van gender willen veranderen, en bevestigen hun recht dit te doen.

6. We ontkennen dat mensen hun geaardheid moeten verbergen of afzweren.

7. Wij bevestigen dat het huwelijk een keuze is tussen vrije mensen – hetero en homo – die met elkaar een liefdevol en verantwoordelijk verband aan willen gaan.

8. Wij bevestigen dat er ook andere vormen zijn waarin mensen liefdevol samenleven en voor elkaar zorgen.

9. Wij bevestigen dat liefde de belangrijkste basis is voor het opvoeden van kinderen. Vrouwen en mannen – ongeacht de vorm van hun onderlinge relatie – zijn daartoe in staat.

10. Wij bevestigen dat ieder vrij is in het vormgeven van het eigen leven, en dat er zowel in wetgeving als in sociaal verkeer geen directe of indirecte dwang of uitsluiting plaatsvindt.