Tweede Kamer positief over erkenning gebarentaal

De Tweede Kamer is positief over de erkenning van de Nederlandse gebarentaal als officiële taal. Wel zijn er vragen over wat deze erkenning concreet voor doven en slechthorenden betekent.

Het debat over het wetsvoorstel werd door Kamervoorzitter Khadija Arib geopend in gebarentaal. Zij sprak de aanwezigen op de publieke tribune toe, die gedurende de rest van het debat doventolken tot hun beschikking hadden.

In het wetsvoorstel van Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jessica van Eijs (D66) wordt onder meer geregeld dat een tolk aanwezig is bij alle crisiscommunicatie. Tijdens de schietpartij in een tram in Utrecht in 2019, waarbij vier mensen omkwamen, was er verwarring onder doven en slechthorenden omdat er geen doventolk aanwezig was bij de berichtgeving.

Ook moet de wet het mogelijk maken dat mensen in bijvoorbeeld een rechtbank de eed of belofte in gebarentaal kunnen afleggen. Voor Friese sprekers worden de tolken betaald door de rechtbank. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil dat dit ook voor doven en slechthorenden wordt geregeld.

Het CDA en de VVD ondersteunen het voorstel, maar vragen zich af of het wel voldoende is. Volgens CDA-Kamerlid Harry van der Molen kan de vergelijking met de erkenning van het Fries „de feestvreugde dempen”. Hij zegt dat de overheid de bevordering van het Fries vooral een aangelegenheid van de Friezen zelf vindt. „Zien de initiatiefnemers ook dat de bal mogelijk weer wordt teruggelegd bij de dovengemeenschap?”

De initiatiefnemers komen op een later moment terug op de vragen die zijn gesteld. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.

Ongeveer 20.000 Nederlanders gebruiken gebarentaal. Er wordt al jaren door belangengroepen gepleit voor officiële erkenning.