Tweede Kamer loopt ruim 200 debatten achter

De Tweede Kamer heeft nog ruim 200 debatten op de wachtlijst staan. Volgende week starten de vergaderingen in het parlement weer. beeld ANP, Remko de Waal

De Tweede Kamer is met reces. Volgende week starten de vergaderingen weer. En dat is nodig ook, want er staan ruim 200 aangevraagde debatten te wachten.

Microplastics in menselijke ontlasting, bedreigde diersoorten en Lili en Howick; ze staan allemaal op de lange lijst van nog te plannen vergaderingen. Kamerleden kunnen over elk onderwerp een debat aanvragen. Als een meerderheid van de Tweede Kamer de aanvraag steunt, komt deze op de lijst van nog te plannen debatten.

Ook een minderheid van minimaal dertig Kamerleden kan een debat aanvragen; een zogenoemd dertigledendebat. Het doel hiervan is dat „snel op actuele gebeurtenissen ingespeeld kan worden”, stelt de website van het parlement.

Er staan echter nog ongeveer honderd van dit soort debatten op de wachtlijst. De beschikbare tijd is beperkt; De Kamer vergadert drie dagen per week, regelmatig tot diep in de nacht. Tegen de tijd dat een onderwerp daadwerkelijk op de agenda komt, is het niet altijd meer actueel. Kamervoorzitter Arib stelt wekelijks de agenda op, in overleg met de aanvragers van de debatten. De initiatiefnemers proberen om hun debat snel op de agenda te krijgen of vragen juist uitstel aan bij de voorzitter.

Mailtje

Een debat aanvragen is een middel voor Kamerleden om zichtbaar te zijn. Zodra het debat is aangevraagd, lijkt de urgentie soms weg te zakken. Het gebeurt nogal eens dat het debat weer geruisloos van de lijst verdwijnt. De aanvrager van een debat hoeft de aanvraag niet in het openbaar in te trekken; dit kan ook met een mailtje naar de voorzitter.

Veel debatten komen op de agenda naar aanleiding van een krantenbericht of onderzoeksrapport. Zo trok mantelzorgvereniging Mezzo in maart 2018 aan de bel over een toekomstig tekort aan mantelzorgers. Léonie Sazias (50PLUS) vroeg een debat aan, maar negen maanden later moet het nog steeds ingepland worden. Mantelzorg is al wel in andere debatten over zorg besproken, waardoor een aparte bespreking niet meer nodig lijkt. Het debat staat nog wel op de wachtlijst.

Zwarte Piet

Uit de lijst van ruim 200 debatten drie opvallende thema’s die op de wachtlijst van de Tweede Kamer staan:

Ongeregeldheden rondom demonstraties tegen Zwarte Piet

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie om een discussie te voeren over Zwarte Piet. Afgelopen november moest premier Rutte opdraven in de Kamer om hierover te spreken. Farid Azarkan (Denk) vroeg daarna een debat aan „om te laten zien hoe we hier op een goede manier mee omgaan.” Misschien is er eind 2019 een nieuwe kans om in debat te gaan.

Albanese bendes in het Nederlandse criminele circuit

Al sinds 15 december 2017 staat dit onderwerp op de wachtlijst. Madeleine van Toorenburg (CDA) vroeg het debat aan, omdat „dit onderwerp hoger op de agenda moet komen.” Dat lijkt nog niet gelukt.

Ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties

In augustus 2018 sloeg de Consumentenbond alarm in De Telegraaf over thuiszorgorganisaties die geen veilige zorg verlenen. Prompt vroeg Fleur Agema (PVV) een debat aan, wat nog steeds niet gevoerd is. Dat roept de vraag op of het wel zo dringend was.

Zie ook RD woensdag pagina 6.