Twee broers op de kansel van Waalse kerk Den Haag

In 2016 presenteerde SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in de Waalse Kerk het SGP-partijprogramma voor de verkiezingen. beeld ANP

Twee broers staan dinsdag op de kansel van de Waalse kerk in Den Haag.

Sinds 1981 vindt in Den Haag maandelijks een residentiepauzedienst plaats. Meestal op dinsdagmiddag om half een. Er zijn steeds twee sprekers. Een politicus van een van de christelijke partijen en een predikant of voorganger van een van de kerken uit de Haagse regio.

Doel van de bijeenkomst is bezinning op de politiek vanuit christelijke oogpunt en gebed voor de overheid. Het geheel wordt omlijst met samenzang en muziek.

De pauzedienst vindt plaats in de Waalse kerk aan het Noordeinde, schuin tegenover het gelijknamige werkpaleis van koning Willem Alexander. In deze Waalse kerk was ooit de negentiende eeuwse antirevolutionaire politicus en Evangeliebelijder Groen van Prinsterer ouderling.

Dinsdagmiddag gaat de Waalse kerk weer open. Als alles volgens plan verloopt, vindt er een unieke gebeurtenis plaats. Twee broers zullen tijdens de bijeenkomst spreken. SGP-Kamerlid Kees van de Staaij voert als politicus het woord en zijn broer Ewout zal als predikant een overdenking uitspreken en de voorbede doen. Ds. Van der Staaij, oud-RD-redacteur, is sinds juli vorig jaar predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Scheveningen.