Toch indexatie van kindgebonden budget

Staatssecretaris Van Ark. beeld ANP, Bart Maat

Het kabinet indexeert het kindgebonden budget volgend jaar toch, ondanks een eerder voornemen die indexatie een jaartje over te slaan.

Dat schreef staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) maandag aan de Eerste Kamer. De Senaat debatteert dinsdag over een wetsvoorstel dat de inkomensgrens voor het kindgebonden budget verlegt. Het wetsvoorstel houdt in dat voortaan meer gezinnen gebruik kunnen maken van dat budget.

De kabinetsplannen bevatten tevens het voornemen om de uitkeringsbedragen van het kindgebonden budget in 2020 niet aan te passen aan het gestegen prijspeil. Dat dit de koopkracht van veel gezinnen nadelig beïnvloedde, werd door het kabinet voor lief genomen. De Tweede Kamer legde bij dit punt wel de vinger, maar nam het wetsvoorstel toch aan.

Van Ark schrijft nu aan de Eerste Kamer dat zij alsnog tot indexatie overgaat. De staatssecrataris wil dit regelen via de weg van een zogeheten novelle: een aanpassing van het wetsvoorstel die opnieuw de route langs de Raad van State en de Tweede Kamer moet afleggen.

Het nu genomen besluit is met name gunstig voor gezinnen met lage inkomens, alleenstaande ouders en alleenverdieners met kinderen die een laag of modaal inkomen hebben.