Minister: Eigen stikstofvoorstel melkveehouders te vrijblijvend

Stikstof
Minister Schouten. beeld ANP

Een voorstel vanuit de melkveehouderij om door middel van een vrijwillige aanpassing van het veevoer de stikstofuitstoot te verminderen, is ...