„Staat moet zoektocht adoptiekind naar ouders faciliteren”

beeld ANP, Piroschka van de Wouw

Minister Dekker (Rechtsbescherming) moet zich inspannen voor adoptiekinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders, zeker wanneer er vermoedens zijn dat ze op onrechtmatige wijze van elkaar zijn gescheiden.

Die wens uiten CDA, SGP, PVV en GroenLinks woensdag in een Tweede Kamerdebat met de minister. Volgens SGP-leider Van der Staaij moet de overheid zich niet zozeer juridisch als wel pragmatisch opstellen.

De discussie gaat over adoptiekinderen uit onder meer Sri Lanka en Indonesië van wie duidelijk is dat hun adoptiedossier hiaten en/of onjuistheden bevat. Zo is het soms twijfelachtig of de verklaring waarin de biologische moeder afstand doet van haar kind destijds wel is opgenomen en ondertekend door een beëdigd advocaat.

Bemiddelingsbureaus brengen soms hoge kosten in rekening wanneer adoptiekinderen hun dossier willen inzien. Kosten worden ook gemaakt als zij hun DNA-profiel registreren in een internationale databank, in de hoop zo in contact te komen met verwanten.Bij de vier partijen roept dat de vraag op in hoeverre de overheid een handreiking kan doen.

PVV-Kamerlid Markusower benadrukte dat de overheid aan donorkinderen die op zoek zijn naar hun biologische vader die indertijd anoniem zaad doneerde gratis een DNA-kit verstrekt. Hij noemde het oneerlijk als adoptiekinderen hier kosten voor moeten maken.

Een aantal adoptiekinderen heeft inmiddels de overheid aansprakelijk gesteld voor het leed dat ze ondervinden omdat ze niet weten wie hun ouders zijn. Dat mag voor Dekker echter geen reden zijn om zich terughoudend op te stellen, zei CDA-Kamerlid Van Toorenburg. „We moeten leren dat je ook sorry kunt zeggen zonder daarmee meteen aansprakelijkheid te ervaren. Er bestaat ook zoiets als een plicht om leed te verzachten.”

Dekker reageerde tot dusver afwerend op verzoeken om adoptiekinderen de kosten voor het laten opnemen van een DNA-profiel te vergoeden. Hij benadrukte dat veel herkomstlanden zoals Sri Lanka niet genegen zijn DNA-databanken op te richten.

Wel toonde hij zich bereid om in overleg te gaan met Plan Angel. Deze organisatie voorziet vrouwen in adoptielanden gratis van DNA-kits, in de hoop dat ze zo in contact kunnen komen met hun kinderen.