Slob herziet standpunt over identiteitsverklaringen

Vrijheid van onderwijs
beeld ANP, Phil Nijhuis

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft zijn standpunt over identiteitsverklaringen van reformatorische scholen, herzien.

Maandag verklaarde de bewindsman tijdens een Kamerdebat over burgerschapsvorming dat scholen op basis van artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid is vastgelegd, het recht hebben om van ouders een verklaring te vragen waarin ze de grondslag van de school onderschrijven en een homoseksuele leefwijze afkeuren. Volgens de bewindsman is het mogelijk dat scholen die een dergelijke verklaring vragen tegelijk een veilige omgeving bieden aan jongeren met een homoseksuele geaardheid.

De meerderheid van de Tweede Kamer denkt dat de sociale veiligheid op die reformatorische scholen echter niet is gegarandeerd. Volgende week dinsdag zal de Kamer een motie van SP, D66, GroenLinks en PvdA aanvaarden waarin staat dat er een eind moet komen aan deze identiteitsverklaringen. Slob ontraadde deze motie. Omdat ook coalitiepartner VVD de motie gaat steunen, is er wel een ruime Kamermeerderheid voor.

Na het debat brak er een storm van kritiek los op het standpunt van Slob. Belangenorganisaties van homoseksuelen spuwden hun gram. „Deze minister is echt helemaal de weg kwijt”, zo stelde een vertegenwoordiger van de politieke beweging Code Oranje.

De bewindsman kreeg ook van medebewindslieden kritiek op zijn uiteenzetting, onder meer van collega-minister van Onderwijs, Van Engelshoven (D66).

Politienetwerk Roze in Blauw deed op Facebook en oproep om aangifte te doen tegen Slob. Diverse mensen gaven daar gehoor aan. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam doet volgens een woordvoerder onderzoek daarom naar mogelijke strafbaarheid van Slob zijn uitspraken. Het Openbaar Ministerie begint dus niet op eigen initiatief aan een onderzoek.

De OM-woordvoerder stelde dinsdagmiddag dat van vervolging sowieso geen sprake kan zijn als Slob zijn uitspraken deed in het parlement. Bewindslieden en Kamerleden genieten onschendbaarheid tijdens het politieke debat. Maar als hij de uitlatingen deed buiten het debat of in de pers zal er wel een onderzoek plaatsvinden naar mogelijke strafbaarheid.

Verklaring Slob

Dinsdagmiddag kwam Slob met een verklaring waarin hij stelde dat hij verklaringen van scholen waarin ze homoseksualiteit afwijzen, afkeurt. Elke leerling moet zich volgens de bewindsman op school veilig voelen „op welke school hij of zij ook zit. Daar kan geen school zich aan onttrekken.”

De minister gaat nu precies kijken wat er in die verklaringen staat en hoe zich dat verhoudt tot de wetgeving. „Indien nodig passen we de wet aan”, zo staat in de verklaring.

Scholen hebben en houden volgens hem de vrijheid om eigen opvattingen te hebben: „Maar als een school in zo’n verklaring de seksuele identiteit van leerlingen afwijst, dan is dat een brug te ver.”