Slob drukt islamitische school Westland door

De gemeente Westland moet alsnog instemmen met de komst van een islamitische basisschool. Anders schuift minister Arie Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming, dreigt hij.

De Raad van State heeft bepaald dat schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in de gemeente. Maar de gemeenteraad stemde tegen. Dat kan niet, vindt Slob. „Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat.” Hij geeft de raad „een laatste kans om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden”. Grijpt de raad de kans toch niet om voor de komst van de school te stemmen, dan neemt Slob een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling. De school krijgt dan alsnog geld en kan in het schooljaar 2020-2021 van start.

Peter Duijsens van Westland Verstandig, een van de partijen die tegen de komst van de school stemde, zegt dat er weinig draagvlak voor is. „We zien dat er onder de Westlanders weinig animo is voor de school. Verder gaat het maar om een kleine groep islamitische leerlingen die ernaartoe wil. De meesten hebben het al naar hun zin op de bestaande scholen, zij vinden het prima.” Volgens Westland Verstandig bevordert de komst van een islamitische school de integratie niet.

Burgemeester Bouke Arends van Westland heeft donderdag met Slob gesproken en met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hij heeft ze gevraagd of het scholenplan voor een vergadering aankomende dinsdag (16 juli) geagendeerd kan worden.