SGP: Steun lokale energieprojecten

Kamerlid Chris Stoffer (SGP). beeld ANP, Bart Maat

De SGP vindt dat het kabinet meer ruimte en ondersteuning moet geven aan kleinschalige, lokale energieprojecten. Donderdag bood Kamerlid Chris Stoffer een manifest met voorstellen aan tijdens een overleg in de Tweede Kamer met minister Wiebes (Klimaat).

Lokale initiatieven vergroten het draagvlak voor de energietransitie, denkt Stoffer. „De transitie valt of staat met draagvlak bij burgers en ondernemers. Daarom wil ik een lans breken voor lokale initiatieven, waarbij mensen zowel de lasten als de lusten van duurzame opwekking ervaren.”

De SGP mist in het conceptklimaatakkoord concrete stappen van het kabinet om lokale projecten een duwtje in de rug te geven. Zo worden veel plannen voorgetrokken op basis van „de laagste kosten per vermeden ton uitstoot van CO2.” Daardoor zijn kleinschalige projecten vaak in het nadeel en lopen ze subsidie mis. Stoffer vindt dat een deel van de te verdelen subsidiepot naar coöperaties moet gaan. Dit zijn groepen burgers die samen werken aan duurzame energieopwekking.

Stoffer pleit verder voor een duw in de rug voor kleine windmolens. De regering ondersteunt vooral de bouw van grote windmolens, omdat deze meer wind opvangen. De SGP vindt dat ook kleinere varianten steun verdienen, zodat mensen in kleine dorpen samen een molen kunnen plaatsen.

Vorige week was Stoffer in Friesland voor een werkbezoek. Daar werd hem door Energielab Friesland op het hart gedrukt dat veel kleine initiatieven samen stevig kunnen bijdragen aan de opwekking van duurzame energie.