SGP rectificeert wachtgeldzaak voorzitter Zevenbergen

Maandoverzicht oktober 2019
SGP-partijvoorzitter Zevenbergen.  beeld Cees van der Wal

Het SGP-partijbestuur ziet zich genoodzaakt in drie opzichten terug te komen op eerdere uitlatingen over de wachtgeldregeling van partijvoorzitter Peter Zevenbergen.

In een zogeheten nieuwsbrief aan alle partijleden plaatste het partijbestuur maandag een „rectificatie.” Daarmee corrigeert het SGP-bestuur wat het een jaar geleden, eveneens in een nieuwsbrief, schreef over de wachtgeldregeling van partijvoorzitter Zevenbergen. Het partijbestuur geeft nu toe dat het bestuur –waarvoor destijds de voorzitter zelf, maar ook partijsecretaris Peter den Boef als woordvoerder optrad– vorig jaar onterecht voortdurend sprak over „een pensioenregeling.” Het betreft wel degelijk een wachtgeldregeling, erkent het bestuur nu.

ANP-19428140SGP laat externen wachtgeld Zevenbergen onderzoeken

Verder meldt het de partijleden dat het in 2018 ten onrechte suggereerde dat de wachtgeldregeling van Zevenbergen, waarvoor deze na zijn wethouderschap in Alblasserdam in aanmerking kwam, in 2010 een ander karakter had gekregen. „Dit was onjuist geformuleerd”, schrijft het bestuur nu. „Het betreft slecht een wijziging in de uitkeringstermijn en de invoering van een sollicitatieplicht.”

2018-09-12-VP1-tegelvpsgp-2-FC-VZevenbergen staat wachtgeld voortaan af

In de derde plaats erkent het bestuur dat er in 2018 geen afspraken (over het door Zevenbergen aan goede doelen schenken van de wachtgelden, red.) met de gemeente Alblasserdam zijn gemaakt –zoals in de eerdere nieuwsbrief stond–, „maar dat de gedane toezeggingen tot stand zijn gekomen door overleg met het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging Alblasserdam.”

Aftreden

Joost Griep, voorzitter van de kiesvereniging Alblasserdam, stelt desgevraagd blij te zijn dat het partijbestuur „eindelijk recht heeft gedaan aan de inhoud en aan de waarheid” en gestopt is met „het stelselmatig anders voorstellen van de materie, waardoor het geheel in een ander daglicht komt te staan.”

Het was de kiesvereniging Alblasserdam die er het achterliggende jaar bij het partijbestuur aanhoudend op heeft aangedrongen meer helderheid te geven over de wachtgeldregeling van partijvoorzitter Zevenbergen en daarover niet omfloerst te spreken.

2018-09-12-BIN1-zevenbergen-5-FC_webSGP-voorzitter onder vuur vanwege wachtgeld

Het partijbestuur stelde tweemaal een commissie in. De eerste om de kwestie van de wachtgeldregeling van Zevenbergen feitelijk te onderzoeken, de tweede om verzoening tot stand te brengen tussen de kiesvereniging Alblasserdam en de partijvoorzitter. Een en ander resulteerde uiteindelijk in de nu rondgestuurde rectificatie.

Na het aantreden van Zevenbergen als partijvoorzitter heeft de kiesvereniging Alblasserdam het partijbestuur „een statement” doen toekomen. De essentie daarvan was dat de kiesvereniging vond dat Zevenbergen, vanwege de commotie rond zijn wachtgeldregeling –een kwestie die in Alblasserdam diverse malen in de gemeenteraad en in de pers opspeelde–, geen SGP-partijvoorzitter kon zijn.

Desgevraagd stelt Griep dat hij en zijn kiesvereniging, hoewel blij met de rectificatie, die mening nog steeds zijn toegedaan. „Wij vinden dat een voorzitter van de SGP, ook al omdat hij een verbindende functie heeft, onomstreden behoort te zijn.”

Vertrouwelijkheid

SGP-hoofdbestuurslid Leo Barth stelt dat er met de kiesvereniging van Alblasserdam „goede en constructieve gesprekken” zijn gevoerd. „De rectificatie over de pensioenregeling of de wachtgeldregeling doet recht aan de opmerkingen die Alblasserdam erover had.”

Het aanbieden van excuses is volgens Barth niet nodig: „Die zijn ook niet gevraagd door de kiesvereniging.”

Dat Alblasserdam alsnog het aftreden van Zevenbergen wil, laat Barth voor rekening van de kiesvereniging. „We hebben als hoofdbestuur en kiesvereniging vertrouwen in elkaar uitgesproken, en wat Alblasserdam intern gezegd heeft, valt onder de noemer vertrouwelijkheid.”