SGP-leider Van der Staaij: Spannend of pro-Israëlmeerderheid blijft bestaan

Israël 70 jaar
Van der Staaij. beeld ANP, Lex van Lieshout

Vijf vragen aan SGP-leider Van der Staaij bij de zeventigste verjaardag van de staat Israël.

Heeft de SGP –als wellicht meest pro-Israëlische partij in de Kamer– ook oog voor de Palestijnen?

„Wij weten ons diep verbonden met Israël en het Joodse volk. De Joden zijn de beminden om der vaderen wil, die door de Heere hun land kregen toebedeeld. Het is een Godswonder dat Israël nog niet van de kaart is geveegd. Die overlevingskracht roept verzet op: Israël werd een geliefd doelwit binnen de VN. De SGP keert zich daartegen.

Intussen heeft de Palestijnse bevolking het vaak erg zwaar te verduren. Vooral dankzij hun eigen corrupte en opruiende leiders, die zich nauwelijks om hun lot lijken te bekommeren. De SGP pleit ervoor dat hulpgeld niet in verkeerde handen valt, maar echt ten goede komt aan die kwetsbare bevolking.”

Neemt de politieke steun voor Israël in ons parlement af?

„Toen Israël tijdens de Arabisch-Israëlische oorlogen steeds weer als overwinnaar uit de strijd kwam, belandde het land steeds vaker in de beklaagdenbank. Veel partijen onderkennen onvoldoende dat Israël nog altijd existentieel wordt bedreigd. Toch zijn we dankbaar dat pro-Israëlvoorstellen –zoals onze oproep om organisaties die Israël willen boycotten, niet meer te financieren– nog altijd steun krijgen van een Kamermeerderheid. Al blijft het bij iedere Kamerverkiezing spannend of die wankele meerderheid blijft bestaan.”

De Leidse hoogleraar dr. Rob de Wijk meent dat Israël zich niet langer kan beroepen op de Holocaust: „Doordat het argument sleets is geraakt, zullen steeds meer landen Israël gaan behandelen als een normaal land dat geen bijzondere bescherming behoeft.”

„Dat vind ik te kort door de bocht. In de afgelopen zeventig jaar ontwikkelde Israël zich tot een modern land. Toch heeft de Holocaust blijvende impact op de Israëlische samenleving. Bovendien steekt het antisemitisme steeds weer de kop op. Het is logisch dat Israël ons blijft wijzen op die gitzwarte bladzijde in de geschiedenis, met als boodschap: nooit weer.

Uiteraard moet Israël net als ieder ander land haar beslissingen en daden verantwoorden. Dat gebeurt onder meer in het eigen parlement. Dat ook maatregelen die uit pure noodzaak geboren worden, op totaal onbegrip stuiten bij landen die niet dagelijks in hun bestaan bedreigd worden, is jammer, maar weinig verrassend.”

Verdient het kabinetsbeleid jegens Israël bijsturing?

„Nederland moet internationaal vaker voor Israël opkomen en minder vaak anti-Israëlische resoluties steunen in de VN. Bovendien moet Nederland de politieke en economische banden met Israël stevig aanhalen. Alleen al op veiligheidsvlak kunnen we veel van elkaar leren.”

SGP en ChristenUnie hebben zich in 2013 aangesloten bij de International Israel Allies Caucus Foundation. Hoe functioneert dat?

„Het is waardevol om als pro-Israëlparlementariërs vanuit de hele wereld kennis en ervaringen te delen. Dat gebeurt onder meer via e-mailupdates en ontmoetingen. Zo hebben we in 2016 in Jeruzalem gesproken over uitdagingen op het gebied van veiligheid, godsdienstvrijheid en democratie in het Midden-Oosten.”