SGP keert zich expliciet tegen vertrek uit EU

beeld AFP

De SGP ziet niets in een Europese superstaat. Maar ook niets in een vertrek van Nederland uit de EU (nexit).

In de initiatiefnota die dinsdagmiddag wordt gepresenteerd, legt SGP-Kamerlid Bisschop uit dat er aan een nexit „veel onzekerheden en nadelen” kleven. „Het is onwaarschijnlijk dat Nederland het zou kunnen redden zonder de Europese interne markt.” Een nexit zou talloze banen op het spel zetten. En nadelig uitpakken voor boeren en vissers. „Voor de landbouw is het cruciaal dat er Europese afspraken worden gemaakt. De Nederlandse markt is simpelweg te klein voor onze boeren.”

Daar komt volgens Bisschop bij „dat grensoverschrijdende problematiek om Europese samenwerking vraagt.” Als voorbeelden noemt hij milieuproblemen, internationaal transport en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

De lopende onderhandelingen met het VK laten daarnaast zien dat een vertrekkende lidstaat „nauwelijks iets wordt gegund.”

Bisschop noemt het verder „ondenkbaar” dat Nederland een vergelijkbare relatie met de EU zou kunnen ontwikkelen als Zwitserland en Noorwegen. Die landen maken geen deel uit van de EU, maar wel van de Europese interne markt. Volgens hem is daarnaast uit Noors onderzoek gebleken dat Noorwegen „niet alleen de lusten, maar wel degelijk ook de lasten van de EU ervaart.”

Wat de SGP betreft, moet het kabinet de soevereiniteit van EU-lidstaten „optimaal waarborgen” en zich gaan inzetten voor een grondige hervorming van de EU. „De EU moet een flexibel, open samenwerkingsverband van soevereine lidstaten worden.”