SGP: Kabinet zoekt grens op bij wetsvoorstel burgerschapsvorming

Bisschop, beeld ANP, Sem van der Wal

Door in het kader van burgerschapsvorming scholen te verbieden homoseksualiteit „verderfelijk” te noemen, „zoekt het kabinet de grenzen op van de vrijheid van meningsuiting.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Bisschop desgevraagd in reactie op uitlatingen van minister Slob van OCW. Slob schreef de Kamer vorige week, in een schriftelijke gedachtenwisseling over de wetsvoorstel over burgerschapsvorming, dat „uit de vrijheid van onderwijs voortvloeit dat een school mag vinden dat het hebben van een homoseksuele relatie niet strookt met wat een school passend acht vanuit de godsdienstige overtuiging van de school.”

Tegelijk schreef de bewindsman dat scholen niet mogen uitdragen „dat homoseksualiteit verderfelijk is.” Zulke uitlatingen leveren volgens de minister „spanning op met het beginsel van de gelijkwaardigheid.”

Bisschop vindt die uitspraak erg ver gaan. „Door zo scherp te gaan definiëren wat een persoon of instantie over een onderwerp wel of niet mag zeggen, zoek je als regering wel echt de grens op van de vrijheid van meningsuiting. Laten we op onze qui vive blijven dat we de grens niet overschrijden”, reageert de parlementariër.

Zorgvuldig

Het opzoeken van die grens zit sowieso al enigszins „ingebakken in het wetsvoorstel over burgerschapsvorming”, vindt de SGP’er. Die overigens benadrukt dat ook in zijn ogen scholen op voorzichtige en empathische wijze moeten spreken over relaties en homoseksualiteit.

„We moeten onze woorden zorgvuldig kiezen, want hier raken we ménsen mee.”

Bisschop hoedt zich ervoor Slob als CU-politicus in dezen verwijten te maken. „Ik ben ervan overtuigd dat hij de ruimte die hij op dit soort terreinen binnen deze coalitie krijgt, volledig benut. Een seculiere bewindsman op deze post zou vast een stuk verder zijn gegaan.”