„SGP heeft bestuurscode nodig”

Een SGP-bijeenkomst. beeld Cees van der Wal

De SGP moet een code krijgen als instrument voor „een goed en integer bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.”

Die oproep doet de afdeling Zeist aan het SGP-hoofdbestuur, blijkt uit de stukken voor de (online) partijdag van 5 september. Een brede, onafhankelijke commissie van deskundigen moet de zogeheten governancecode opstellen.

De opstellers van de motie wijzen erop dat de Bijbelse notie dat de mens niet op God en de naaste, maar op zichzelf is gericht, erom vraagt dat de partij „ernst maakt” met openheid en integriteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording afleggen.

Het bestuur wijst er in het preadvies op dat al een commissie is ingesteld die de partijstructuur tegen het licht moet houden. „Dit heeft al geleid tot een voorstel om de wijze van benoeming van de partijvoorzitter aan te passen en de maximale zittingstermijn van bestuursleden te verkorten.” De leden stemmen op de partijdag over onder meer deze voorstellen.

Het bestuur wil de commissie de opdracht geven om „een gedragscode voor besturen” op te stellen en de instelling van een integriteitscommissie voor te bereiden. Al met al geeft het bestuur „een positief preadvies om de weg op de door het Hoofdbestuur voorgestelde wijze te vervolgen.”

De ledenvergadering stemt verder over het voorgestelde lijsttrekkerschap van Kees van der Staaij bij de komende Kamerverkiezingen. De leden stemmen ook over de invulling van een vacature in het hoofdbestuur. Voor de plaats die is ontstaan door het vertrek van voorzitter drs. P. A. Zevenbergen staan drs. P. W. J. Hoek en C. A. Oosterwijk kandidaat. Beiden zijn wethouder, respectievelijk in Tholen en in Ridderkerk. De vacatures van de opgestapte bestuursleden ds. A. Vlietstra en mr. P. J. den Boef worden op een later moment vervuld, zo is de bedoeling.

Op 16 januari staat er opnieuw een congres gepland, ditmaal om het verkiezingsprogramma vast te stellen. Mogelijk wordt er dan ook over een nieuwe partijvoorzitter gestemd.

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_64_webVan der Staaij opnieuw lijsttrekker SGP