SGP geeft ontbreken regie toe

Van Leeuwen. beeld Cees van der Wal

Het hoofdbestuur van de SGP geeft toe dat het „onvoldoende regie” heeft gevoerd rond de VOE-kwestie afgelopen zomer. „Dat kan en moet anders”, zo stelt het hoofdbestuur vrijdagmiddag in een reactie.

Door dat gebrek aan regie werd de commotie onnodig groot, zegt het bestuur. „Die bevinding moeten wij ons terdege aantrekken”, zegt waarnemend voorzitter Van Leeuwen. „Dat kan en moet anders.”

Het bestuur constateert „met dankbaarheid” dat uit het onderzoek blijkt dat er van „snoepreisjes” van SGP’ers naar Oost-Europa geen sprake was. Volgens het bestuur liepen „feiten, beeldvorming en emotie door elkaar.”

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_81_webCommissie: SGP moet werken aan bestuurscultuur

De doorstart van de VOE blijft echter nog op zich wachten. Die had per 1 januari van start moeten gaan, maar door de latere presentatie van het onderzoeksrapport is dit uitgesteld. De verklaring van het bestuur noemt daar geen datum voor.

Ook wil de partij een nieuwe procedure voor een vertrouwenspersoon opstellen. „Op die manier kan er een opener partijcultuur ontstaan en worden meningsverschillen bespreekbaar.”

Ook wil Van Leeuwen naar een andere „recrutering en benoeming van hoofdbestuursleden”, aldus de verklaring. „De nieuwe benoemingsprocedure van hoofdbestuursleden dient beter aan te sluiten bij wat in deze tijd van een partijbestuur mag worden verwacht.”