SGP beaamt: Zevenbergen moest weg

Bestuurscrisis SGP
beeld ANP

Twee SGP-hoofdbestuurders zijn opgestapt, vanwege het vertrek van partijvoorzitter Zevenbergen. Vier vragen.

Wat is er gebeurd?

Zaterdag maakte de SGP het opstappen van Zevenbergen bekend. Hij had in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie neer te leggen, aldus een persbericht. Vice-voorzitter ds. G. W. S. Mulder noemde het vertrek namens het bestuur „hoe pijnlijk ook, verstandig” en sprak zijn waardering uit voor Zevenbergens inzet. Daarmee leek de kous af, totdat mr. P. J. den Boef en ds. A. Vlietstra dinsdag kenbaar maakten „om des gewetens wil” geen verantwoording te kunnen nemen voor zijn vertrek.

Waaruit bestaat hun ongenoegen?

In hun dinsdag verstuurde persverklaring stellen ze dat de SGP last heeft van „een breder en dieperliggend moreel probleem”, maar waar dat naar verwijst, is niet duidelijk. Ds. Vlietstra verwees dinsdagavond desgevraagd door naar Den Boef, die volgens hem namens hen beiden woordvoerder is, maar Den Boef is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Hun persverklaring werpt wel nader licht op het verloop van de spoedvergadering van het hoofdbestuur van vrijdag over de wachtgeldkwestie. Duidelijk wordt namelijk dat het bestuur Zevenbergen na die vergadering onomwonden de wacht heeft aangezegd en naar dinsdag bleek zijn ds. Vlietstra en Den Boef het daar nu mee oneens.

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_20Den Boef en ds. Vlietstra kapittelen partijbestuur

Wat vindt de SGP van hun vertrek?

Het hoofdbestuur betreurt de gang van zaken, stelt vervangend partijvoorzitter M. van Leeuwen in een dinsdag verspreid persbericht. Het stuk bevestigt dat Zevenbergens vertrek gedwongen was. Na het spoedberaad kreeg hij van het bestuur te horen dat hij het best de eer aan zichzelf kon houden, én dat het bestuur zijn voorzitterschap zou beëindigen als hij dat niet zou doen. Argument daarvoor was dat de aanhoudende ophef Zevenbergens functioneren ernstig belemmerde en niet in het belang was van hem en de SGP. Dat standpunt blijft onveranderd.

Bij de SGP valt te beluisteren dat de partij in de verklaring van zaterdag in het midden wilde laten of Zevenbergens vertrek gedwongen was, om hem zo een eervolle aftocht te bieden. Er zouden toen geen signalen zijn geweest dat Den Boef en ds. Vlietstra zijn vertrek niet konden meemaken.

Is de kous hiermee af?

Nee, nog niet. Het bestuur van de SGP-kiesvereniging in Alblasserdam lichtte in een zaterdag onder de leden verspreide verklaring toe hoe het in de wachtgeldkwestie heeft gemanoeuvreerd. Veel scholieren uit Alblasserdam volgen onderwijs aan het Wartburg College, waar Zevenbergen in dienst is als directeur van de locatie Guido de Brès.

Dinsdag besloot het Wartburg daarom te reageren op dit schrijven. De school zegt dat de kiesvereniging de morele afwegingen rondom de wachtgeldkwestie op zo’n wijze aan de orde stelt „dat deze de integriteit van de heer Zevenbergen in twijfel lijken te trekken.” Vervolgens verklaren bestuurder R. Toes en toezichthouder F. A. van der Duijn Schouten: „naar ons oordeel is de integriteit van de heer Zevenbergen op geen enkele wijze in het geding.” Met die stellingname is het bestuur van de kiesvereniging het vervolgens weer oneens, omdat, stelt een woordvoerder, „de morele discussie er wel degelijk is, zoals wij ook bevestigd zien in het laatste persbericht van het SGP-hoofdbestuur.”

Kortom, her en der rommelt de kwestie zeker nog na.

ANP-349252984Opgestapte SGP-bestuurders: Partij heeft breder en dieperliggend moreel probleem

v-LEEUWEN-003-HENKInterim-SGP-voorzitter Van Leeuwen: Vertrouwen herstellen prioriteit

2019-11-11-BIN1-sgppp-6-FC_webTumult rond Zevenbergen hield maar aan

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_37Zevenbergen afgetreden als partijvoorzitter SGP