Schouten: Ik had aantal zaken beter moeten doen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in debat met Thierry Baudet (FvD) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. beeld ANP

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) erkent dat zij in de aanpak van het stikstofprobleem „een aantal dingen beter had kunnen en moeten doen”. Met die boetedoening begon de bewindsvrouw haar bijdrage aan het debat over de kwestie met de Tweede Kamer.

Schouten gaf toe dat haar aanpak van de stikstofcrisis „op veel plekken tot onzekerheid heeft geleid”, met name bij boerengezinnen. De felle protesten van de afgelopen week hebben dat volgens de minister nog duidelijker gemaakt. „Daar steek ik de hand ook in eigen boezem”, zei ze.

Stikstof zet druk op plannen Landbouwminister

De onduidelijkheid werd deels veroorzaakt doordat de provincies de uitgangspunten voor het nieuwe vergunningenbeleid anders interpreteerden dan het kabinet. Veel Kamerleden wilden van Schouten weten hoe die verwarring heeft kunnen ontstaan. Maar daar wilde de minister nu niet op ingaan, ook omdat zij nog altijd in gesprek is met de provinciebesturen.

Schouten zei nog altijd achter de aanpak te staan die zij op 4 oktober presenteerde. Daarin wordt geprobeerd het stikstofprobleem met gerichte, lokale maatregelen op te lossen. De uitwerking daarvan in concrete regels voor de verlening van vergunningen, is een bevoegdheid van de provincies, benadrukte de minister nog maar eens. Maar het is wel de bedoeling dat er een eenduidig beleid komt.