Schouten: Duurzaam eten vraagt hogere prijzen

Schouten. beeld ANP

Consumenten moeten bereid zijn meer te betalen voor eten. Alleen dan kan de voedselproductie de komende jaren echt duurzamer worden gemaakt. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een toekomstvisie op de Nederlandse landbouw.

Als het aan Schouten ligt wordt een einde gemaakt aan verspilling in de landbouw. Alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, moet als eindproduct op de markt komen, of ergens anders als grondstof worden gebruikt. „Kringlooplandbouw” noemt ze dat.

„Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zo veel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten”, aldus Schouten. Dat trekt evenwel een zware wissel op natuur, milieu en klimaat. „Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren.”

Die aanpak, waarbij duurzaamheid voorrang krijgt boven kostenefficiëntie, vergt wel investeringen door boeren en tuinders. Die kunnen zij zich alleen veroorloven als zij een „eerlijke prijs” krijgen voor hun producten. Schouten spreekt daar niet alleen consumenten op aan, maar ook banken, supermarkten en de voedselindustrie. Ze wil snel met alle betrokken partijen om de tafel. Uiterlijk komend voorjaar moeten duidelijke doelstellingen op papier staan.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) roept Schouten op om de visie op korte termijn te vertalen naar meetbare doelen en concrete maatregelen. „De visie van de minister biedt het perspectief om decennia van natuurverlies om te buigen naar herstel. Of dit gaat lukken, hangt af van het lef en daadkracht van de minister om daadwerkelijk natuurherstel te realiseren en boeren een duidelijk toekomstperspectief te bieden.”

Volgens zes andere natuurorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en de Vlinderstichting zijn „sturing en goede monitoring op meetbare doelen en resultaten, met een verbindende overheid als regisseur, onmisbaar”.

Greenpeace maakt nog een kritische kanttekening: „Hoewel ook deskundigen vinden dat de veestapel moet krimpen om desastreuze klimaatverandering te voorkomen, wordt hierover met geen woord gerept in de landbouwvisie.”