Schouten: duidelijke uitspraak over stikstof

De uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid is "heel duidelijk", laat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een reactie weten. Terugdringen van de hoeveelheid stikstof blijft een "prioriteit" voor het kabinet.

Volgens de Raad van State is het Nederlandse beleid in strijd met de Europese natuurwetgeving. De uitspraak heeft gevolgen voor bedrijven die aanvragen hebben ingediend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbreidingen van boerenbedrijven, fabrieken of aanleg van wegen.

Schouten gaat overleggen met andere ministeries en provincies hoe de uitspraak verder moet worden geduid. Het vonnis betekent dat tien vergunningen ongeldig worden verklaard. Het ministerie houdt er rekening mee dat in 180 andere aangehouden zaken de vergunning ook zal worden vernietigd.

Het ministerie gaat ervan uit dat ondernemers die hun bedrijf willen aanpassen hiervoor nog steeds een vergunning kunnen aanvragen. "Dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer stikstofuitstoot", aldus het departement. Zo’n vergunning kan echter niet meer op basis van de PAS worden verstrekt.