Scherper toezicht op student uit Iran

Het toezicht op studenten en onderzoekers uit Iran wordt aangescherpt. Dat is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat kennis hier opgedaan, wordt gebruikt voor het Iraanse raketprogramma. Aanleiding voor de stap is een „recent” geval en de toenemende zorg over het raketprogramma.

Een speciale commissie van de ministeries van Onderwijs, Justitie en Buitenlandse Zaken gaat „de huidige groep studenten en onderzoekers in gevoelige studies en die een link kunnen hebben met het Iraanse ballistische raketprogramma toetsen om mogelijke veiligheidsrisico’s maximaal in te dammen”.

Komend studiejaar zullen nieuwe aanmeldingen uit Iran voor gevoelige studies al extra worden getoetst. Het kan ertoe leiden dat zij niet in ons land mogen studeren. Ook komen er aanvullende maatregelen voor studenten uit andere risicolanden, schrijft het kabinet aan de Kamer.

Het recente geval zou volgens de NOS betrekking hebben op een student aan de TU Delft die daar kennis kan opdoen over het bouwen en lanceren van raketten. D66 en VVD willen opheldering over de zaak en een debat met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse studenten en onderzoekers worden al onderworpen aan een risicoanalyse als zij bepaalde gevoelige studies willen volgen of onderzoeken. Zij kunnen in het uiterste geval worden geweigerd. Die screening kwam er om te voorkomen dat er ballistische of nucleaire informatie naar Noord-Korea gaat.