Rouvoet: Bij echtscheiding ”toernooimodel” voorkomen

Voormalig CU-politicus Rouvoet, beeld ANP, Freek van Asperen.

Het kabinet heeft oud-minister Rouvoet (ChristenUnie) bereid gevonden een platform te gaan leiden dat de schade die kinderen ondervinden van zogeheten vechtscheidingen, moet gaan beperken. Rouvoet, die vandaag als voorzitter van het Platform Divorce Challenge aan de slag gaat: „Een wondermiddel is er niet, maar we moeten doen wat we kunnen.”

Het is alweer twee jaar geleden dat de Tweede Kamer een motie aannam van de PvdA’er Recourt. Het kabinet moest volgens hem een ”Divorce Challenge” uitschrijven: een oproep aan de samenleving om met antivechtscheidingsplannen te komen. Jaarlijks krijgen immers zo’n 70.000 kinderen te maken met ouders die uit elkaar gaan. Naar schatting verloopt 10 tot 15 procent van de scheidingen zo problematisch dat kinderen hiervan blijvende schade ondervinden. Ze zijn gestrest, hebben problemen op school, vertonen meer crimineel gedrag en ondervinden later vaker problemen in hun eigen relaties.

ANP-37611672Oud-ChristenUnie-leider Rouvoet in actie tegen vechtscheidingen

De ”Divorce Challenge” kwam er: 500 ideeën leverde de oproep op. Daarna was het tijd voor een volgende stap. Deze zomer vonden minister Blok (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris van Rijn (VWS) André Rouvoet, voormalig minister voor Jeugd en Gezin en sinds 2012 voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, bereid om een platform te gaan leiden. Dat moet begin 2018 aan het kabinet „analyses en oplossingsrichtingen” aanbieden. Vandaag stelden de bewindslieden de Kamer van de benoeming van Rouvoet op de hoogte.

Uw werk komt dus vooral ten bate van de nieuwe coalitie?

„Ons rapport moet er echt begin 2018 liggen. Dan kunnen partijen er in de nieuwe regeerperiode mee aan de slag. Daarbij denk ik overigens niet alleen aan de landelijke politiek, maar net zo goed aan gemeenten en maatschappelijke instellingen.”

Er ligt al een hele stapel voorstellen, rijp en groen. Wat springt er voor u uit?

„De kwaliteit van de 500 voorstellen is inderdaad verschillend. Er zijn sterk uitgewerkte plannen, en meer globale ideeën. Hoe dan ook, ik wil bij het formuleren van onze aanbevelingen zo veel mogelijk ideeën betrekken. Van gewone burgers, maar ook voorstellen van de Raad voor de rechtspraak of de Orde van Advocaten.

Twee denklijnen springen er voor mij tot nu toe uit. Eén: we moeten een verbinding gaan aanbrengen tussen de rechtspraak en de zorg. Vaak focust de politiek te veel op regels en procedures, maar het gaat er net zo goed om dat de samenleving voldoende zorg biedt, voorzorg en nazorg. Twee: hoe voorkomen we dat, als een zaak eenmaal voor de rechter komt, de twee partijen in een vechthouding worden bestendigd, zodat het eindigt in het zogeheten ”toernooimodel”. Dan zijn er alleen maar verliezers.”

Gaat uw platform zich ook buigen over het voorkomen van scheidingen?

„De kiemen van een vechtscheiding liggen er vaak al ver voordat het werkelijke besluit tot scheiden is genomen. Dan al zijn er ruzies en schadelijke effecten voor het kind. Maar het is voor ons natuurlijk lastig daar een vinger achter te krijgen. We zitten niet aan de keukentafel. Onze opdracht is: gegeven het feit dat mensen hebben besloten te scheiden, hoe kunnen we dán ernstige gevolgschade voorkomen?”

Betrekt u ook kinderen bij uw onderzoek?

„Het is zeker de bedoeling jongeren aan het woord te laten. Zo wil ik de stichting Villa Pinedo in het platform hebben, een organisatie die werkt met kinderen van gescheiden ouders. Juist van kinderen zelf wil ik horen: wat gaat jóú nu echt helpen? Want voor je het weet storten we ons als volwassenen weer in allerlei plannen en procedures waarvan kinderen zeggen: „Dat werkt niet”, of: „Daar heb ik niets aan.””