Rolstoel op maat niet langer afgedankt na verhuizen patiënt

Gemeenten, verzekeraars en leveranciers van rolstoelen en andere medische hulpmiddelen hebben afspraken gemaakt om lange wachttijden en andere problemen uit de wereld te helpen. Zo horen cliënten binnen vijf dagen wat van de leverancier en hoeven ze niet langer steeds weer hun gegevens op te geven. En een gebruiker hoeft zijn op maat gemaakte hulpmiddel niet langer af te staan als hij naar een andere gemeente verhuist.

De gemeenten en de verzekeraars, die de hulpmiddelen betalen, en de leveranciers hebben samen landelijke regels opgesteld, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Dat moet ervoor zorgen dat „de cliënt in alle gevallen centraal staat”. De ondertekenaars nemen hen serieus en „iedereen behandelt elkaar met respect en communiceert met fatsoen”.

Ook aan dat laatste schortte het volgens veel cliënten nogal eens. Televisieprogramma Kassa verzamelde tal van klachten over de manier waarop mensen werden bejegend en over de lange wachttijden.

Er is verder afgesproken dat mensen die een helemaal op hen toegesneden hulpmiddel nodig hebben, kunnen aankloppen bij een vaste contactpersoon. Ook gaan revalidatiecentra en de gemeente of verzekeraar eerder en beter samenwerken.

Het meldpunt dat de betrokkenen in oktober voor klagers hadden ingericht, gaat zich opmaken voor sluiting. Er kwamen honderden klachten binnen, maar De Jonge rekent erop dat dat nu minder wordt en het ministerie dat verder afkan. Er komt geregeld een steekproef onder gebruikers om na te gaan of de maatregelen werken.