PvdA wil geld voor onderwijs en dreigt met begroting

Lodewijk Asscher van de PvdA. beeld ANP

De PvdA voert de druk op het kabinet op. De sociaaldemocraten willen 580 miljoen euro om achterstanden in het onderwijs in te lopen, meldt Trouw. Komt dat geld er niet, dan stemt de partij tegen de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid meer heeft. "We hebben een gigantisch probleem in het onderwijs, dat een hele generatie raakt", zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

De PvdA zal maandag met haar wensen komen, als de Tweede Kamer ‘De Staat van het Onderwijs’ bespreekt. Uit dat rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een steeds diepere tweedeling dreigt tussen kansrijke- en kansarme leerlingen. Het lerarentekort slaat harder toe in wijken en op scholen waar leerlingen meer ondersteuning nodig hebben.

Daarom wil de PvdA dat onderwijsminister Arie Slob 560 miljoen euro vrijmaakt om het verschil in lonen tussen basis- en voortgezet onderwijs te verkleinen. Asscher vindt dat ook de lonen in het speciaal onderwijs naar het niveau van het voortgezet onderwijs moeten. Daarvoor is volgens hem twintig miljoen nodig.