Prof. Henley: Helaas geen betere keus dan Trump

Verkiezingen VS 2020
Aanhangers van president Donald Trump tijdens een Students for Trump-event in de Dream City Church in Phoenix, Arizona, vorige week. beeld AFP, Saul Loeb
2

De steun voor Trump bij conservatieve christenen staat onder druk. Desondanks blijven behoudende evangelicals de harde kern van zijn achterban. „Een betere keus dan Trump is er helaas op dit moment niet”, zegt prof. Wallace Henley.

De bezwaren die Henley, hoogleraar wereldbeschouwing aan de Belhaven University in Jackson, Mississippi, heeft tegen de handel en wandel van president Trump zijn groot en talrijk. Trump zou moreel een beter leven moeten leiden en zich volwassener moeten gedragen. De president zou voorzichtiger moeten zijn met het gebruik van noodverordeningen. Hij zou de ware godsdienst moeten aanmoedigen. Trump zou beter onderscheid moeten maken tussen botte macht en echt gezag.

De president zou verder moeten ophouden de media te knevelen door steeds te spreken over nepnieuws. Hij moet ook niet in de val van overspannen nationalisme trappen. En: Trump zou vooral niet druk moeten zijn met zichzelf, maar vooral met het belang van het land.

Onbeschaafd

Henley, die tijdens de regering van George W. Bush in het Witte Huis werkte, vindt zonder meer dat Trump een onbeschaafd mens is, die zich grof gedraagt. Tegelijk zegt hij dat mensen er niet verbaasd over behoeven te zijn dat zo iemand nu president is. „De hele cultuur is verloederd. Kijk eens naar het taalgebruik van de kinderen. Wat er in de samenleving gaande is, zie je terug in het Witte Huis.”

Dat gebrek aan beschaving in gedrag vindt Henley heel ernstig. Toch heeft hij nog grotere zorgen. „Sinds 1973, toen abortus werd vrijgegeven, zijn er in de VS naar schatting 60 miljoen baby’s geaborteerd. Het recht op leven staat onder druk. Dat geldt ook voor de Bijbelse visie op huwelijk en gezin, de godsdienstvrijheid en het behoud van een gezonde economie.”

Henley wijst erop dat uit cijfers van begin dit jaar (dus voor de corona-uitbraak) blijkt dat tijdens de regering-Trump de werkloosheid voor zowel Afro-Amerikanen als Hispanics in de VS fors daalde. In totaal kwamen er voor deze twee groepen 4,5 miljoen nieuwe banen. „Een belangrijk positief punt, dat te weinig aandacht krijgt. Het is beter om hun werk dan een aalmoes te geven.”

Nu het bij de komende verkiezingen gaat om Biden of Trump, zal Henley –ondanks zijn bezwaren– op de zittende president stemmen. „Ik heb grote zorgen over het gedrag van Trump, maar zijn inspanningen voor het behoud van leven en van belangrijke ethische waarden, geven voor mij de doorslag.”

Hij waarschuwt evangelicals die overwegen hun steun aan Trump in te trekken. „Zal Joe Biden of een andere Democraat –of Republikein– zich meer christelijk gedragen, abortus bestrijden, een economie opbouwen die zowel armen als rijken ten goede komt, beleid aanmoedigen dat helpt het traditionele gezin te versterken en zich sterk maken voor de wereldwijde godsdienstvrijheid? Als Biden wint, dan betekent dit dat nog tienduizenden kinderen al voor hun geboorte worden gedood. Wil je dat, als je vasthoudt aan de Bijbelse geboden en gelooft in de God van het leven?”

Dat christenen het soms moeilijk vinden het gedrag van Trump te accepteren, snapt Henley helemaal. Recent schreef hij daar een boek over met de veelzeggende titel: ”Nebukadnezar, Trump, en de Heere van de geschiedenis”. Daarin geeft hij aan hoe God soms de meest onbehoorlijke leiders gebruikt om Zijn plannen te realiseren.

Henley wijst erop dat het God te doen is om de vestiging van Zijn koninkrijk. Daar is alles aan ondergeschikt. Daarvoor stelt hij koningen aan en zet ze af, volgens Daniël 2:21. „God heeft een groots plan. En dat voert Hij uit. Daarvoor gebruikt Hij mensen met hun capaciteiten en tekorten of zonden.”

Bidden

„Ik zie ook liever dat een meer christelijke politicus ons land leidt”, zegt Henley. „Maar bedenk dat geen enkel mens een volmaakte leider is.”

Henley stemt weer op Trump. „We moeten niet ontkennen dat Trump zich soms heel slecht gedraagt en daarom moeten we voor hem bidden en er bij hem op aandringen de Bijbelse geboden persoonlijk serieuzer te noemen. En nog iets: minder overmoed zou heilzaam zijn voor Trump en de VS.”

Zorgen bij conservatieve evangelicals nemen toe

Hoewel 82 procent van de witte evangelicals zegt bij de komende verkiezingen op Trump te zullen stemmen, neemt binnen die groep de onvrede over het optreden van de president wel toe.

Uit onderzoek van Pew Research blijkt dat het goedkeuringspercentage in minder dan twee maanden daalde van 78 naar 72 procent. Vooral de aanpak van de coronapandemie en van de racismekwestie zijn oorzaak van deze daling.

Ondanks de toenemende kritiek blijven conservatieve evangelicals de president steunen uit vrees dat bij verkiezing van de Democraat Joe Biden de liberalisering van abortus een impuls krijgt.

Er is teleurstelling over het verwerpen door het hooggerechtshof van de strengere abortuswet in Louisiana. Dat stimuleert witte evangelicals om op Trump te stemmen, zodat hij nog meer conservatieve rechters kan benoemen.”