Oudste politieke partij houdt eerste verkiezingscongres

beeld ANP, Lex van Lieshout
2

De oudste politieke partij van ons land, de SGP, is volwassen. Voor het eerst in haar 99-jarige geschiedenis houdt ze een verkiezings­congres.

Volgende week zaterdag stellen SGP-afgevaardigden het programma voor de komende Kamerverkiezingen vast. Bij alle andere gevestigde politieke partijen gebeurt dat al jaren.

Een uitzondering vormt de PVV, maar die heeft ook geen leden­organisatie achter zich. Bij de SGP stelde de afgelopen jaren het partij­bestuur steeds het verkiezingsprogramma vast. Dat gebeurde op advies van een commissie waar de zittende Kamer­leden een belangrijke vinger in de pap hadden. De leden kregen het programma ter kennisname.

Onder de voortvarende leiding van SGP-voorzitter Van Leeuwen is twee jaar geleden de partij­organisatie gemoderniseerd. Het partijbestuur wil leden meer betrekken bij de politieke praktijk. Daarom is er sinds vorig jaar op de landelijke partijdag meer ruimte voor politieke discussie.

Destijds is ook besloten dat afgevaardigden van plaatselijke SGP-afdelingen tijdens een congres het landelijke en het Europese verkiezingsprogramma gaan vaststellen. Ze kunnen ook moties en amendementen indienen.

In totaal zijn er op het voor­liggende conceptprogramma ”Stem voor het leven” negentig moties en amendementen ingediend. Barneveld, Rotterdam, Zaanstad en Zeist dienden er elk meer dan tien in en zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de wijzigingsvoorstellen. De SGP-jongeren mogen ook deel­nemen aan het debat en dienden vier moties in. Bij andere politieke partijen zijn er meestal vele honderden amendementen die besproken moeten worden.

De amendementen gaan over milieu, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. Maar ook over de doodstraf, homohuwelijk, gebedsoproepen vanaf moskeeën en godsdienstvrijheid zijn wijzigingsvoorstellen ingediend. De partijleiding wijst de meeste amendementen af. Volgende week zal blijken of de afgevaardigden dit ook doen.

Concept Verkiezingsprogramma SGP by RD on Scribd