Ouders hechten aan vrije schoolkeuze

Schoolvervoer. beeld RD, Anton Dommerholt

Ouders hechten sterk aan keuzevrijheid als het gaat om de school waar ze kinderen naartoe sturen. Ze zijn bereid om kun kind daarvoor te laten reizen.

Dat bleek woensdag uit een onder­zoek door de universiteit van Maastricht dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Dekker van Onder­wijs. Ouders vinden het belangrijk dat er een ruime keuze bestaat aan scholen die uitgaan van een levensbeschouwelijke richting, van een pedagogisch-didactische richting of van een bepaald kenmerk, zoals ict, sport of tweetaligheid. Ouders zijn gemiddeld genomen tevreden met het huidige scholenaanbod.

Verus, de koepelorganisaties voor het christelijk onderwijs, en de VGS, de evenknie voor het reformatorisch onderwijs, zien in het onderzoek een bewijs voor hun stelling dat staatssecretaris Dekker geen wet hoeft in te dienen die het zogenoemde richtingvrij plannen regelt. „De wet is niet nodig. Het huidige aanbod voldoet”, zo stelde VGS-bestuurder Moens donderdagochtend.

Dekker heeft een wet in voorbereiding die regelt dat de overheid bij subsidiëring en schoolstichting niet langer rekening houdt met de levensbeschouwelijke richting van een onderwijsinstelling. Dat is volgens de staatssecretaris gewenst omdat er een verschil bestaat tussen de wensen van ouders en het huidige scholenaanbod. Een ruime meerderheid van de scholen heeft een levensbeschouwelijke grondslag, terwijl een ruime meerderheid van de bevolking niet meer kerkelijk is.

Het onderzoek kwam er op verzoek van SGP-Kamerlid Bisschop. Die stelde dat er geen enkel bewijs bestaat voor de stelling die Dekker innam. Eind vorig jaar kreeg de SGP’er een Kamermeerderheid achter zich.

Ondertussen lieten Verus en VGS ook een eigen onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid onder ouders over het huidige scholenbestand. Daaruit bleek dat ruim 80 procent van de ouders tevreden is met het huidige scholen­bestand.

Dekker schrijft in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat uit het onderzoek blijkt dat ouders over het algemeen inderdaad tevreden zijn met het huidige aanbod. Desondanks is er volgens de bewindsman ruimte voor verbetering van het scholenaanbod. Daarom houdt hij vast aan de indiening van zijn wet begin volgend jaar.