Optreden Baudet (FvdD) amusant, soms irritant, maar ook relevant

Baudet, beeld ANP, Robin Utrecht.

„Je mag hem of je mag hem niet”, zei de conservatief Wilco Boender ooit over Baudet. En zo is het. Toch moeten ook zij die hem níét mogen, toegeven dat de FvD-leider behalve irritant ook relevant is.

Ja hoor, daar stond hij weer, woensdagmiddag achter het spreekgestoelte. Zwaaiend met een dik rapport. Over die studie, geschreven door de stichting Milieu, Wetenschap en Beleid, wilde Baudet zo snel mogelijk een Kamerdebat. „Want, mevrouw de voorzitter, hieruit blijkt dat het energieakkoord ons land 107 miljard euro gaat kosten. Astronomisch! Bovendien is de Kamer over dit thema steeds misleid.”

Kamerleden van andere partijen verdrongen zich rond de interruptiemicrofoons. Ha, nu hadden ze hem! Want wist de heer Baudet niet dat er al een Kamerdebat gaande was over het energieakkoord? Juist nu, deze middag! Weliswaar in een andere zaal van het gebouw, maar toch... En in dat debat hadden de overige fracties Baudet node gemist.

Het voorval is typerend voor hoe de FvD-leider en de rest van de Kamer zich tot elkaar verhouden. De traditionele partijen schilderen Baudet graag af als iemand die in de media een grote mond heeft, maar voor het praktische Kamerwerk zijn neus ophaalt. Baudet zet de bestaande politiek graag weg als wereldvreemd, altijd bezig met intern gehakketak.

Al met al heeft het optreden van de FvD-voorman zeker iets amusants. Figuren zoals hij brengen aan het Binnenhof leven in de brouwerij. Nooit een saai moment met Thierry.

Maar zijn gedrag heeft ook iets irritants. Neem nu hoe hij twee weken terug Segers probeerde een hak te zetten. In het debat over het klimaatakkoord wilde hij van de CU-leider weten of deze bij benadering kon aangeven hoeveel CO2-deeltjes zich, gerekend per miljoen atmosferische deeltjes, in het heelal bevinden. Nou?! Wist Segers dat niet? Ging het om één, om honderd, om duizend?

Toen de CU-voorman niet wilde antwoorden, wist Baudet genoeg. Weer zo’n onbenul van een politicus, zo’n Haagse kletskous die niet weet waarover hij praat.

Die houding is kenmerkend voor de FvD-voorman. Waar gewone, minder begaafde Kamerleden zich moeten verlaten op deskundigen, weet Thierry alles zelf. En voor zover hij toch rapporten nodig heeft, is hij in staat om uit die brei van informatie steeds weer feilloos het goede, ware en schone te halen.

En zeg nu niet dat álle politici ten diepste zo zijn. Want er is wel degelijk enig verschil. Zoals een Kamerlid het onlangs in de wandelgangen uitdrukte: „Wilders is in een Kamerdebat arrogant, maar daarbuiten best een redelijk mens. Baudet is in de persoonlijke omgang eigenlijk hetzelfde als in een debat. Híj is echt zo pedant als hij overkomt.”

Toch kan geen politicus het zich veroorloven hem en zijn partij met deze typering af te serveren. Want Baudet is behalve irritant ook relevant. Om te beginnen vanwege de peilingen: FvD scoort in de zogeheten Peilingwijzer 9 procent van de stemmen.

In de tweede plaats omdat hij een spiegel van onze tijd is. Deskundigen hebben afgedaan. Getallen, tabellen en grafieken? Die geloven we niet meer. Wij zijn allen onze eigen deskundige geworden, van alle markten thuis, homo universalis. Door geen minister, hoogleraar of arts laten we ons nog iets wijsmaken. We vertrouwen alleen ons eigen, authentieke ik en googelen elke dag onze eigen waarheid bij elkaar.

En zo maken vele kleine Thierry’s samen één grote.