Onrust binnen CU over deal rond kamp Moria

Terwijl in hoofdsteden in Europa wordt gesproken over het opnemen van migranten, strekken vluchtelingen op Lesbos hun handen uit naar water en voedsel. De Nederlandse regering besloot donderdag om honderd migranten op te nemen, ten koste van honderd uit andere landen. Onder leden van de regeringspartijen stuit deze deal echter op weerstand. beeld EPA, Orestis Panagiotou

Binnen de ChristenUnie heerst verontwaardiging over de donderdag gesloten coalitiedeal over de opvang van asielzoekers uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Tot grote onvrede van onder meer tientallen lokale CU-politici schaart het CU-smaldeel binnen het kabinet zich achter de omstreden deal. Besloten is om honderd berooide asielzoekers van Lesbos naar Nederland te halen. Daartegenover staat dat die honderd in mindering komen op een eerder afgesproken quotum van 500 vluchtelingen waarover Nederland zich zou ontfermen.

ANP-422569411Besluit Lesbos geen humanitair gebaar, maar kille deal

Tal van CU’ers zijn „verbijsterd en lamgeslagen” dat CU-leider Segers akkoord ging met de Moria-deal, zegt CU-lid Antonie Fountain vrijdagmorgen desgevraagd. Hij is de drijvende kracht achter een oproep donderdag aan het kabinet om „per direct 1000 kwetsbare mensen over te nemen uit Griekenland.” De brief, vóór de deal verstuurd, is ondertekend door zo’n 400 verontruste leden van CDA, D66 en CU.

Leden coalitiepartijen: neem duizend mensen uit Moria op

Beroerd

De landelijke CU-fractie had van de donderdag gesloten deal een breekpunt moeten maken, fulmineert Fountain, actief in ontwikkelingshulp. „Ik ben het principieel oneens met de keuze van CU-fractievoorzitter Segers en CU-Kamerlid Voordewind. Deze zaak is een kabinetscrisis waard. Er is nu een heel beroerd compromis gesloten. De ene groep kwetsbaren wordt ingeruild voor de andere. Het is weliswaar positief dat er honderd mensen van Lesbos naar Nederland worden gehaald, maar ik vind het zó negatief dat er tegelijkertijd honderd mensen minder uit andere verschrikkelijke plekken op aarde naar ons land mogen komen. Bovendien heeft de VVD bedongen dat de asielprocedure verder wordt ingekort. Dat leidt tot nog meer onzorgvuldigheid. ”

Een „heel groot deel van het middenkader van de CU” gruwt van de donderdag gesloten deal, benadrukt Fountain. Hij stelt dat in „krap 18 uur” onder meer zo’n veertig CU-raadsleden zich achter de open brief schaarden. „Lokale CU-politici laten me weten dat ze zó teleurgesteld zijn. Een wethouder appte me: „Wie heeft er een tractor?”” Daarmee hint de CU-bestuurder dus op verzet tegen de deal.

Ook binnen het CDA heerst teleurstelling, zegt Irene Plas vrijdagmorgen desgevraagd. Plas, betrokken bij het initiatief tot de open brief, is verbonden aan CDA Midvoor; een beweging binnen die partij die zich beijvert voor meer waardengedreven politiek.

Koehandel

„Deze deal is huilen met de pet op. Het is koehandel met mensen, er wordt gekonkeld. De coalitie is bang dat er stemmen gaan naar populistische partijen die haat voor vreemdelingen uitstralen”, zegt Plas, actief in de politiek in het Limburgse Brunssum. „Sommige mensen hebben de mond vol over de joods-christelijke traditie. Maar je kunt je afvragen of ze snappen wat die inhoudt. Het CDA moet compassie tonen en recht doen aan de kwetsbare naaste.”

Vrijdagmorgen zouden de opstellers van de open brief –uit de hoek van CDA, D66 en CU– zich beraden op mogelijke acties tegen het coalitiebesluit.