Onderzoek naar illegale adopties uit buitenland

Dekker. beeld ANP

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar misstanden bij adopties van buitenlandse kinderen door Nederlanders, en de mogelijke betrokkenheid van de overheid daarbij. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag bekendgemaakt.

Nederlandse ambtenaren waren in het verleden mogelijk betrokken bij illegale adopties uit Brazilië, aldus het ministerie. Daarnaast is mogelijk geprobeerd om deze betrokkenheid „buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek”, schrijft minister Sander Dekker. Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.

De commissie zal haar net breed uitwerpen: het onderzoek richt zich op adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka, in de periode van 1967 tot 1998.

In Nederland zijn „honderden” kinderen illegaal uit het buitenland geadopteerd sinds eind jaren zestig. Daar waren „tientallen” rijksambtenaren bij betrokken. Dat zegt emeritus hoogleraar René Hoksbergen, gespecialiseerd in adoptie, van Universiteit Utrecht.

„Alleen uit Brazilië gaat het al om meer dan honderd kinderen”, aldus de hoogleraar. Hij reageert op het donderdag aangekondigde onderzoek door een onafhankelijke commissie naar illegale praktijken bij adopties van buitenlandse kinderen door Nederlanders.

„Heel goed dat dit probleem nu eindelijk serieus wordt genomen. Het algemene beeld was altijd dat adoptie een particuliere aangelegenheid was, dat wordt nu doorbroken. Er is een hele tijd geweest dat dat geadopteerden en adoptieorganisaties hebben aangeklopt bij justitie, zonder gehoor”, aldus Hoksbergen.
De commissie richt zich met het onderzoek op adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka, in de periode van 1967 tot 1998.

Het aantal geadopteerde kinderen in Nederland is in de afgelopen jaren fors afgenomen, van bijna 1600 in 1980, tot 210 vorig jaar.