Nog geen vaccinatieplicht in opvang

beeld ANP, Lex van Lieshout

Het kabinet is het eens met het standpunt van de commissie-Vermeij dat het invoeren van een vaccinatieplicht in de kinderopvang nog niet noodzakelijk is, gegeven de huidige vaccinatiegraad voor mazelen.

Dat schreven de staatssecretarissen Blokhuis van Volksgezondheid en Van Ark van Sociale Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer.

De commissie stelde tegelijkertijd voor om de wetswijziging die nodig is voor het invoeren van een vaccinatieplicht alvast voor te bereiden, voor het geval de vaccinatiegraad voor mazelen onder een nog nader in te stellen ondergrens zou zakken. Het kabinet staat ook positief tegenover dat advies „en buigt zich over een verdere uitwerking daarvan”, aldus de brief.

In dat kader wordt onder meer de Raad van State om juridisch advies gevraagd.

Het NIVEL verricht momenteel op verzoek van de Tweede Kamer al onderzoek naar de meerwaarde van eventuele dwangmaatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. De onderzoekers zullen daarbij ook nagaan wat de gevolgen van een vaccinatieplicht in de kinderopvang zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het vertrouwen van ouders in het Rijksvaccinatieprogramma.

Als zo’n vaccinatieplicht er komt, gaat deze voor alle vormen van kinderopvang gelden, dus ook voor gastouderbureaus. Of bij een te lage vaccinatiegraad ook het personeel in de kinderopvang verplicht kan worden om zich te laten inenten, weet het kabinet nog niet. De bewindslieden willen dat nog nader uitzoeken en daarbij ook nagaan „of uitzonderingen op deze maatregel billijk zouden zijn.”

Complicerende factor bij de verdere uitwerking is voor het kabinet dat het RIVM niet kan aangeven welke vaccinatiegraad kan gelden als „harde ondergrens.” Daarvoor is geen wetenschappelijke basis, liet het instituut vrijdag weten.

Wanneer er een uitgewerkt plan is, is nog niet duidelijk.