Nieuwe afspraken over rituele slacht gemaakt

Van Dam. beeld ANP, Robin Utrecht

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) heeft woensdag met slachterijen en joodse en islamitische organisaties aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant onverdoofde rituele slacht.

Toenmalig staatssecretaris van Landbouw Bleker sloot dat convenant in juni 2012 met het Nederland-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). In die overeenkomst zijn afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onverdoofde rituele slacht te verbeteren op een manier die past bij de religieuze gebruiken.

Met NIK, VSV en CMO heeft Van Dam nu afgesproken dat dieren alsnog moeten worden verdoofd als ze binnen veertig seconden na het aansnijden nog niet bewusteloos zijn. De convenantpartners zijn daarnaast overeengekomen dat er een stelsel wordt uitgewerkt om ervoor te zorgen dat er in Nederland niet meer dieren ritueel worden geslacht dan nodig om aan de behoefte in ons land te voldoen. Ook is er overeenstemming bereikt over technische verfijningen in slachthuizen om het lijden van dieren zo veel mogelijk terug te dringen. De nieuwe regels gaan per 1 januari volgend jaar in.

Het NIK concludeerde woensdag dat „vast is komen te staan dat slachten volgens religieuze riten een vaste plaats heeft en houdt in Nederland.” De joodse gemeenschap beschouwt de aanvullende afspraken „als een bevestiging van de ruimte om inhoud te geven aan de eigen joodse geloofsbeleving en de invulling daarvan.”