Nóg geen volledige duidelijkheid voor pulsvissers

Pulsvisserij
Geurts (CDA) en minister Schouten (LNV), beeld ANP, Bart Maat.

Minister Schouten (LNV) heeft in het Kamerdebat van donderdag nog geen duidelijkheid kunnen geven over hoeveel pulskorvissers nog enige tijd door kunnen vissen en hoe lang dan precies.

Volgens Schouten is op Europees niveau „de wedstrijd nog gaande”, en „is het proces er niet mee gediend” als zij nu al een interpretatie geeft van wat er vorige week op Europees niveau, in de zogeheten triloog (een overleg tussen Europees Parlement, Europese Raad en Europese Commissie) ten aanzien van de pulsvisserij is afgesproken.

Duidelijk is wel, aldus Schouten, „dat er een verbod gaat komen, dat er een transitieperiode van anderhalf jaar is, en dat er nog wel énige ruimte blijft voor pulsvisserij in het kader van onderzoek.” Maar wat er in die transitieperiode nog mogelijk is, daarvoor moet zij „de tekst van de gesloten overeenkomst heel zorgvuldig gaan bestuderen”. „Als ik daar nu al over ga speculeren, kan dat contraproductief werken”, aldus de bewindsvrouw.

Bovendien bestaat nog altijd het risico, aldus Schouten, dat het Europees Parlement, als dat in maart over het voorstel stemt, de gesloten overeenkomst nog gaat amenderen, waardoor hij voor de vissers nog ongunstiger wordt. Als het Europees Parlement erover gestemd heeft, neemt in april de Europese Raad van Visserijministers een definitief besluit over het voorstel.

Schouten trok in het Kamerdebat op drie punten lessen uit het verleden. Volgens haar heeft Nederland zich onvoldoende rekenschap gegeven van het feit dat de strijd voor de pulskorvisserij uitsluitend in het belang van Nederland was. „We hadden er in Europa een breder debat over moeten voeren en andere landen erbij moeten betrekken.”

Ook heeft Nederland onderschat „welke emoties een rol speelden bij kleinschaliger vormen van visserij”, zoals bij Franse vissers.

Tenslotte is er op Nederlandse vissersboten soms te laat gestart met het daadwerkelijk uitvoeren van onderzoek naar de pro’s en contra’s van de pulsvisserij.

De minister overleefde donderdag drie moties van wantrouwen / afkeuring: één van de PvdD, één van de PVV en één van FvD.

Brief aan Vella

Zij gaf aan geen bezwaar te hebben tegen het initiatief van SGP-Kamerlid Bisschop, die namens de hele Kamer een brief wil sturen aan de Eurocommissaris Vella, met daarin een „dringend beroep” om het voorgenomen verbod van de pulskorvisserij „te heroverwegen”.

Bisschop gaf op zijn beurt toe dat het sturen van zo’n brief vanuit de Tweede Kamer aan de Europese Commissie „een noviteit” is, maar dat hij deze uiterste poging graag wil wagen.

Het was woensdagmiddag nog niet duidelijk hoeveel fracties bij de brief willen aanhaken.

Fonds jonge boeren

De minister zei tijdens het debat dat jonge vissers ook een beroep kunnen doen een fonds voor bedrijfsovername in de agrarische sector. CDA-Kamerlid Jaco Geurts reageerde verbaasd: „Ik heb niet begrepen dat dat ook voor vissers bedoeld is.” Volgens Schouten was dat wel degelijk het geval.

Op de website van vakblad Boerderij reageert de agrarische jongerenorganisatie NAJK ontstemd. Woordvoerder Sietse Draaijer vindt het onterecht dat geld dat bestemd is voor jonge boeren nu wordt ingezet om de problemen in de visserij op te lossen. „Als dit de bedoeling was, hadden ze dit van begin af aan moeten communiceren”, zegt hij.