Minister steunt herstelplan soortenrijkdom

Schouten. beeld ANP

Een herstelplan van verscheidene bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties voor de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur, is in Den Haag in vruchtbare aarde gevallen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil meehelpen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Het zogenoemde Deltaplan Biodiversiteit werd in december gepresenteerd. De kern van de voorgestelde aanpak is om grondgebruikers, met name boeren en tuinders, te belonen als zij werk maken van bevordering van de biodiversiteit. Dat sluit volgens Schouten aan bij de plannen uit het regeerakkoord en bij haar eigen visie op verduurzaming van de voedselvoorziening.

De minister zegt de plannen dan ook te willen ondersteunen, onder meer financieel. Ook wil ze de initiatiefnemers helpen in gesprek te komen met andere overheden. „Ik vind het echter belangrijk dat de regie blijft waar deze nu ligt: bij de organisaties zelf”, aldus de bewindsvrouw.

In een recent onderzoek stellen wetenschappers in het tijdschrift Biological Conservation dat meer dan 40 procent van de hele insectenpopulatie wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd. Als oorzaak wordt onder meer het gebruik van chemicaliën in de agrarische sector genoemd en de intensieve landbouw.