Minister: Geen haast met herziening curriculum

Onderwijsminister Slob neemt de tijd om de resultaten van de ontwikkelteams voor de curriculumherziening met het veld te bespreken. Dat schreef hij vorige week aan de Tweede Kamer.

De opbrengsten van de ontwikkelteams voor de negen leergebieden worden begin 2019 verwacht. Daarna kunnen alle belanghebbenden er hun mening over geven. Dit gebeurt om de betrokkenheid bij de herziening van het curriculum te vergroten. In deze periode kan er ook nog meer samenhang en consistentie worden aangebracht tussen de resultaten van de ontwikkelteams.

Daarnaast wordt aan de SER en de OESO gevraagd te reflecteren op de opbrengsten. Scholenorganisatie Verus noemt dit opmerkelijk. „Hoewel dit niet de bedoeling zal zijn, lijken deze opbrengsten daarmee in eerste instantie in dienst te staan van het economisch belang.” Het definitieve advies van curriculum.nu wordt vlak na de zomer 2019 opgeleverd.

Medio december adviseerde de Onderwijsraad een onafhankelijke, permanente commissie in te stellen die curriculumontwikkeling kan bezien. Ook moet deze commissie adviseren over herijking van de kerndoelen en eindtermen in het primair en het voortgezet onderwijs. Die commissie moet er bovendien snel komen, voordat er vervolgstappen in het huidige proces van curriculumherziening worden gezet.