Meer onderwijsgeld om studentengroei op te vangen

Komend jaar komt meer geld voor onderwijs beschikbaar, onder meer om het groeiende aantal leerlingen en studenten op te vangen. Daarvoor komt structureel 450 miljoen euro vrij. Ook wordt er 32 miljoen euro extra uitgetrokken om het lerarentekort tegen te gaan.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het onderwijs ondanks de coronacrisis „goed overeind gebleven”. Eerder maakte minister Arie Slob 500 miljoen euro vrij om de onderwijsachterstanden die ontstaan zijn door corona weg te werken. Hier kunnen scholen zomer- of herfstscholen van inrichten. Ook worden er „zo veel mogelijk leerbanen en stages behouden”.

Het is de laatste onderwijsbegroting van dit kabinet. Deze kabinetsperiode is ruim 2 miljard euro structureel meer geïnvesteerd dan in de vorige, schrijft het ministerie.